20. marts 2020

Notat Nr. 2008

Produktionstab 5 måneder efter smitte med ny PRRS1-variant

Tæt på en fordobling af den totale pattegrisedødelighed, det var, hvad flere besætninger oplevede i en periode på 5 måneder efter smitte med en ny PRRS1-variant i sommeren 2019. Derudover manglede de 13 besætninger 0,8-4,8 levendefødte grise/kuld, når 7 måneder før blev sammenlignet med 5 måneder efter smitte.

Som følge af smitte med en ny PRRS1-variant oplevede 13 besætninger et stort fald i produktiviteten i en periode på 5 måneder efter smitte med en ny PRRS1-variant, hvorpå denne foreløbige tabsopgørelse er lavet. I opgørelsen sammenlignes det gennemsnitlige niveau, for faringer/uge, levendefødte/kuld, dødfødte/kuld, total pattegrisedødelighed og fravænnede/kuld, 7 måneder før smitte med det gennemsnitlige niveau 5 måneder efter smitte med den nye PRRS1-variant. 

12 besætninger oplevede et fald i antallet af faringer/uge (0,1-10,8 procent færre faringer/uge) og alle besætninger oplevede færre levendefødte (0,8-4,8 færre levendefødte/kuld) og flere dødfødte (0,6-2,6 flere dødfødte/kuld). Den totale pattegrisedødelighed blev næsten fordoblet i over halvdelen af besætningerne. De 13 besætninger manglede ved fravænning 2,4-6,5 grise/kuld efter smitte med den nye PRRS1-variant.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Charlotte Sonne Kristensen, Michael Groes Christiansen, Kasper Pedersen

Udgivet: 20. marts 2020

Dyregruppe: Søer, Pattegrise

Fagområde: Sundhed, Produktionsøkonomi