26. maj 2020

Notat Nr. 2012

Atypisk porcin pestivirus som mulig årsag til rystesyge i danske sobesætninger

Atypisk Porcin Pestivirus (APPV) bør tages i betragtning, når rystegrise optræder i danske besætninger. I denne undersøgelse blev APPV påvist i alle 55 pattegrise, som var klinisk påvirket af rystesyge i ti besætninger. APPV blev kun påvist i én gris ud af 25 grise fra fem besætninger uden rystegrise.

Har man problemer med rystegrise i sin besætning, kan det være en god idé at undersøge, om de skyldes APPV. Antallet af rystegrise samt hvor meget pattegrisene ryster, bør sammenholdes med antallet af APPV-positive grise, når det skal afgøres, om APPV kan være årsag til problemet. 

Desværre findes der ingen vaccine, ligesom antibiotika heller ikke afhjælper problemet.

Atypisk Porcine Pestivirus (APPV) blev påvist i alle 55 undersøgte grise med rystesyge fra ti case-besætninger. I fem besætninger uden rystegrise blev APPV påvist i én af 25 undersøgte grise fra fem kontrolbesætninger. I en besætning med sporadisk forekomst af rystegrise blev APPV påvist i tre ud af fem pattegrise uden rystesyge. 

I case-besætningerne forekom rystegrise i kortere eller længere perioder. Det varierede, fra få ramte kuld til at næsten alle gyltekuld blev ramt. I de tilfælde, hvor pattegrisene ryster så meget, at de har svært ved at die, ses en forhøjet dødelighed. De kliniske symptomer forsvandt inden fravænning. Rystesyge blev opfattet som en periodisk udfordring i alle de ramte besætninger.    

Undersøgelsen var baseret på blodprøver fra rystegrise i case-besætninger og fra raske pattegrise i kontrolbesætninger samt fra fem raske grise i én besætning med sporadisk forekomst af rystesyge. Prøverne blev undersøgt for tilstedeværelse af APPV via PCR-diagnostik, som er en teknik, der påviser tilstedeværelsen af virus. Derudover blev landmændene adspurgt om deres oplevelse af rystegrise i besætningen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Statens Serum Institut

Forfatter: Kasper Pedersen, Charlotte Sonne Kristensen, Thomas Bruun Rasmussen, Anette Bøtner

Udgivet: 26. maj 2020

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Veterinært

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om dansk griseproduktion og Noteringen. Modtag nyhedsbrevet hver torsdag. Udfyld e-mail, navn og arbejdsplads/virksomhed.

Når du tilmelder dig, vil du modtage en e-mail med et bekræftelseslink. Du modtager først nyhedsbrevet, når du har bekræftet din tilmelding.

* Skal udfyldes

Dit samtykke til at modtage det ugentlige nyhedsbrev kan du til enhver tid tilbagekalde ved at afmelde dig nyhedsbrevet eller kontakte os på gris@lf.dk.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris behandler dine personoplysninger som beskrevet i Landbrug & Fødevarers privatlivspolitik.