30. december 2019

Erfaring Nr. 1918

Overvågning af tørfoderanlæg i slagtesvinestalde

Konklusion

Overvågning af foderoptag i tørfoderstalde hos slagtsvin for perioderne 0-28 dage og dag 0-slagtning kan forbedre management i både eksisterende og nye stalde.

Der blev i forbindelse med Produktionskoncept Slagtesvin indsamlet erfaringer med at overvåge foderoptag i tørfoderstalde til grisene og bruge dette til at udføre E-kontrol per hold og måle på foderoptaget fra dag 0-28. Begge dele blev brugt i besætningernes management for at rette fejl i nuværende eller kommende hold. E-kontrol per hold er en nyere metode til at lave mere troværdige effektivitetskontroller.

Besætningerne havde installeret følgende anlægstyper:

  • A. Fodring på enkeltfoderautomat-niveau.
  • B.Tømmevejsregistrering og én silo per hold.
  • C.2-strengs foderanlæg med portionsvægt.
  • D.Kombination af 2-strengs foderanlæg og tømmevejsregistrering.

For at forstå de fire anlægstyper, se appendiks med illustrationer af og forklaringer på, hvordan de fire anlægstyper virker.

Anbefalingerne kan bruges til både eksisterende tørfoderstalde og nybyggerier. Det anbefales, at de installerede anlæg som minimum skal kunne måle foderoptaget for perioden 0-28 dage og dag 0-slagtning (begge dele målt i antal dage efter ankomst).

Mulige anlægstyper blev gennemgået med deres fordele og ulemper. Typerne A og C ovenfor er de anlægstyper, som kan bruges i flest forskellige tørfoderanlæg, og samtidig kan de ofte bruges til at give 0-28 dages tal med høj præcision. Typerne er samtidig også de dyreste, og derfor vil der i nogle tørfoderanlæg med fordel kunne vælges B eller D i stedet.

Ved indkøb af nye tørfoderanlæg skal der stilles en række krav for at sikre funktionen, disse er som minimum:

  • Adgang til data fra fjern-pc.
  • Foder tildelt per hold skal kunne udregnes (både i kg og FEsv).
  • Data skal være tilgængelige for andre softwareleverandører.

Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Joachim Glerup Andersen

Udgivet: 30. december 2019

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Ernæring, Sundhed, Management