27. januar 2016

Meddelelse Nr. 1064

Ekstra energi ved kuldudjævning forbedrer ikke overlevelsen hos de mindste pattegrise

Energitilskud til de mindste pattegrise ved kuldudjævning øgede ikke overlevelse eller tilvækst.

SEGES Videncenter for Svineproduktion har afprøvet to kommercielle energitilskud, som er fremstillet til brug til nyfødte pattegrise. I denne afprøvning blev produkterne benyttet ved kuldudjævning cirka 12 timer efter fødsel. Ved kuldudjævning vurderer og håndterer staldpersonalet alle grisene i kuldet på én gang. Derved kan et energitilskud tildeles i én rationel arbejdsgang. Det var forventet, at de grise, som havde et ekstra behov for energi, fortsat kunne reagere på en energitildeling, og herefter selv komme til yveret efter flyting til en mindsteamme. Bortset fra tildelingstidspunktet blev de to startprodukter tildelt i henhold til producenternes anbefalinger. En tredje forsøgsgruppe blev via sonde tildelt en somælkserstatning. Somælkserstatningen var beregnet til brug som kosttilskud til diende pattegrise.

Når de tre tilskud først blev tildelt ved kuldudjævning, kunne de ikke forbedre pattegrisenes overlevelse eller tilvækst frem til en alder på 14 dage i forhold til en kontrolgruppe af små grise, som ikke fik tildelt et tilskud. Afprøvningen kan ikke sige noget om de testede produkters effekt, hvis de tildeles ved henholdsvis faring eller i dieperioden, så indtil der foreligger yderligere dokumentation anbefales det, at startprodukter tildeles længe før kuldudjævning.

Afprøvningen blev gennemført i to besætninger og omfattede i alt 824 små pattegrise med en vægt ved kuldudjævning under 1.050 gram. I afprøvningen blev der lavet en blodsukkermåling ved kuldudjævning på en delmængde på 158 små pattegrise. Her havde 38 % af de små pattegrise hypoglykæmi i form af et blodsukkerniveau under 2,8 mmol/liter blod. Grænsen på 2,8 mmol/liter er baseret på litteraturen, og grænseværdien blev underbygget ved at undersøge 30 normalvægtige grise på 1,2-1,6 kg, som alle havde et blodsukkerniveau, som lå over denne værdi. Af de 38 % pattegrise, som havde hypoglykæmi ved kuldudjævning, overlevede kun 65 %, mens de 62 % små pattegrise, som havde et normalt blodsukkerniveau ved kuldudjævning, havde en overlevelse på 94 % frem til dag 14, hvor afprøvningen stoppede.

To ud af tre små pattegrise overlevede, selv om de havde hypoglykæmi ved kuldudjævning. Mange pattegrise kan således selv genoprette blodsukkerniveauet, når de kommer til en ammeso. Fremtidige undersøgelser bør rettes imod at identificere de pattegrise, som ikke selv genopretter et normalt blodsukkerniveau efter kuldudjævning, så man kan tilføre disse grise ekstra energi og sørge for, at de kommer i gang med diegivningen hos mindsteammesoen.

Denne afprøvning viste, at der ikke var positiv effekt på overlevelse eller på tilvækst hos de mindste pattegrise, hvis man først tildeler et startprodukt ved kuldudjævning.


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Flemming Thorup, Line Hummelmose Diness, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 27. januar 2016

Dyregruppe: Pattegrise

Fagområde: Reproduktion