29. november 2016

Meddelelse Nr. 1086

Lave liggevægge minimerer svineri på det faste gulv i drægtighedsstier

Etablering af lave liggevægge i drægtighedsstier med vådfodring i langkrybber reducerede svineri på det faste gulv med ca. 30 pct. og behovet for renholdelse af lejet fra ca. 50 pct. til 30 pct. af tiden.

Afprøvningen viste, at etablering af lave liggevægge i drægtighedsstier med vådfoder i langkrybber kan være med til at reducere svineri på det faste gulv og antallet af dage, hvor der er behov for renholdelse af det faste gulv sammenlignet med en sti uden liggevægge.

Svineri på det faste gulv i stier til drægtige søer kan medføre øget arbejdsforbrug og risiko for udskridninger hos søerne samt højere varmeforbrug og ammoniakemission som følge af flere våde områder i stalden. Formålet med den nærværende afprøvning var at undersøge effekten af to simple tiltag i form af lave liggevægge og gødningslemme på svineri på det faste gulv i en drægtighedsstald og om tilsviningen var afhængig af udetemperaturen.

Drægtighedsstalden, der indgik i afprøvningen, var udformet med 36 stier á 18 stipladser og vådfodring i langkrybber. Ventilationssystemet var undertryksventilation med vægventiler og udsugning i tagfladen. I forsøget indgik følgende fire grupper. 

  • Forsøgsgruppe 1: Sti uden liggevægge og uden gødningslem (kontrol)
  • Forsøgsgruppe 2: Sti med lave liggevægge og med gødningslem
  • Forsøgsgruppe 3: Sti med lave liggevægge og uden gødningslem
  • Forsøgsgruppe 4: Sti uden liggevægge og med gødningslem

Hver uge blev der af staldpersonalet foretaget registreringer af svineri på det faste gulv (mandag, onsdag og fredag). Hver anden uge blev besætningen besøgt af en tekniker fra Den rullende Afprøvning, som indsamlede registreringer og foretog målinger af ammoniak og kuldioxid på stiniveau.

Afprøvningens resultater viste, at etablering af lave liggevægge sammenlignet med kontrolstierne førte til reduceret svineri på det faste gulv med i gennemsnit 34 pct. for alle forsøgsholdene og med 65 pct. i forsøgsholdene med en udetemperatur over 11 °C. Resultaterne viste endvidere, at etablering af lave liggevægge medførte, at der kun var behov for renholdelse af det faste gulv (ved mere end 10 pct. svineri) i 29 pct. af dagene over et år og 16-21pct. af dagene i forsøgsholdene med en udetemperatur over 11 °C. Til sammenligning var der behov for renholdelse af det faste gulv i kontrolstien i 51 pct. af dagene over et år. Etablering af gødningslem havde ikke effekt på svineri på det faste gulv i lejet sammenlignet med kontrolstien.


Institution: Videncenter for Svineproduktion

Forfatter: Michael Jørgen Hansen, Lisbeth Ulrich Hansen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 29. november 2016

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Stalde og Produktionssystemer