11. marts 2021

Meddelelse Nr. 1222

Fravænning uden brug af medicinsk zink: 3 tiltag kan nedsætte behov for zink

Konklusion

Tre tiltag afprøvet i et samlet koncept til fravænning uden medicinsk zink mere end halverede andelen af stier, behandlet med antibiotika sammenlignet med en kontrolgruppe uden medicinsk zink. 

De tre tiltag er:

  • Tildeling af opblødt foder 3-4 gange dagligt både før og efter fravænning.
  • Tildeling af fravænningsfoder, der var optimeret med fokus på proteinniveau og -kilde. 
  • Reduceret sammenblanding af kuld ved fravænning.

De tre tiltag blev testet som et samlet koncept i en produktionsbesætning, og resultaterne ser lovende ud:

”Personalet i stalden har kunnet se en forskel, og det samme har vi kunnet, når vi har været på besøg. Men det afgørende er naturligvis, hvad tallene viser. Og her er det tydeligt, at der er en forskel på antallet af behandlinger i de stier, hvor vi har kørt med vores koncept,” siger Tina Sørensen, projektleder i SEGES Svineproduktion.

Hør Tina Sørensen, projektleder hos SEGES Svineproduktion, fortælle om resultaterne af konceptafprøvningen og Marianne Viuf, dyrlæge hos SEGES Svineproduktion, om sit arbejde med at belyse, hvordan fravænningsdiarré eventuelt vil vise sig, når der fra 2022 ikke længere må bruges medicinsk zink mod fravænningsdiarré i de danske grisebesætninger.

Helt konkret blev antallet af behandlede stier mere end halverede i forhold til kontrolgruppen. Altså den forsøgsgruppe, som ikke var med i ”Konceptet” eller fik medicinsk zink. Men er det så løsningen på danske griseproducenters bønner i forhold til at kunne fjerne medicinsk zink, senest næste år hvor det bliver forbudt? Til dels, lyder svaret fra Tina Sørensen, som dog understreger, at det ikke vil kunne stå alene:

”Det er helt sikkert et godt sted at starte. Kombineret med nogle af de resultater vi har fundet i andre afprøvninger. Men som vi tidligere har fortalt, er der stor forskel på besætningerne rundt omkring i landet. Så én løsning, der virker det ene sted, vil ikke nødvendigvis kunne løse hele udfordringen et andet. Derfor vil jeg komme med en klar opfordring: Kom i gang nu. Start med at gå ind på ZinkGuide.dk og tag testen, hvor du skal svare på 12 spørgsmål om din besætning. Derefter får du tre konkrete råd til, hvor du kan sætte ind med det samme,” siger Tina Sørensen og supplerer:

”Du kan for eksempel prøve at fjerne medicinsk zink fra et enkelt ugehold, hvor du bruger erfaringer fra Koncepttesten og/eller andre af de mulige løsninger, SEGES Svineproduktion er kommet med, for at få dine egne erfaringer. Derfra vil det sandsynligvis være lettere at komme videre mod en zinkfri produktion,” siger hun.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Tina Sørensen, Julie Krogsdahl

Udgivet: 11. marts 2021

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring, Management