Opdateret/Gennemlæst 30. januar 2023

Laboratoriet: Undersøgelser og materialevalg fra grise

Veterinært Laboratorium, KJellerup tilbyder en lang række af undersøgelser - dem kan du læse om på denne side, hvor du også kan se, hvor lang tid der går, før du kan forvente svar samt priserne på de enkelte undersøgelser. Undersøgelserne bestilles af den praktiserende dyrlæge i besætningen, og det er også besætningsdyrlægen, som modtager prøvesvaret.

Priserne er gældende fra 1. februar 2023. Alle priser er angivet i DKK.

Godt at vide, inden du sender materiale ind til laboratoriet

Vi vil helst undersøge det intakte dyr, da det giver os den bedste mulighed for at vurdere det samlede sygdomsbillede. Hvis dette ikke er muligt bør det indsendte materiale vælges på baggrund af symptomerne i besætningen eller obduktionsfund i besætningen. Er du i tvivl om, hvad du skal sende ind, er du velkommen til at kontakte os, ellers er her nogle få retningslinjer:

Symptom Materiale 
Diarré
(mave-tarm symptomer)

For alle agens gælder

Hele grisen (gerne 2-3 stk).

Alternativt hele tarmsæt.

Specielle forhold

Coccidiose

 1 gram gødning pr. prøve, gerne poolede fra 2-5 grise, 5 samleprøver i aldersgruppe 10-20 dage. 

Dysenteri

 Ønskes FISH-undersøgelse, skal grisen indbringes levende eller helt frisk aflivet.

Evt. 10-20 fæcesprøver/rektalsvabere(kulsvabere), indsendes nedkølet. 

Salmonella

 5-10 fæcesprøver med minimum 25 gram gødning pr. prøve. Der er specielle forhold ved kortlægningsundersøgelser (Se prøvemateriale - salmonellakortlægning). 

Regional ileitis, Proliferativ hæmorrhagisk enteropati og Universel tarmblødning

Diagnosen stilles ud fra de patologiske forandringer. Diagnosen kan verificeres ved immunhistokemisk undersøgelse eller ved PCR på tarmindhold.

Hoste, pusten, nysen
(luftvejslidelser)

For alle agens gælder

Hele grisen.

Alternativt lungesæt.

Specielle forhold

Glässers syndrom 

Grisene skal helst transporteres levende til laboratoriet eller være helt frisk aflivede. 

Nysesyge

Næsesvaberprøver indsendes i fysiologisk saltvand: 5-10 prøver fra grise i klimastald og 5-10 fra grise i slagtesvinestald

Prøverne kan pooles med prøver fra 2 grise i 1 glas. Dette accepteres til kontrol af nysesyge i SPF-besætninger.

Evt. hoved fra gris med begyndende tryneforandringer og nysen /snøften.

CNS forstyrrelser
(hjernehindebetændelse)

For alle agens gælder

Hele grisen, frisk aflivet eller nylig død.

Alternativt indsendes hovedet. Hvis Ødemsyge ikke kan udelukkes, medsendes tarmsæt.

Grisen må ikke være aflivet ved skydning eller ved slag i hovedet. Ved indlevering af levende gris, skal transporten ske dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Diagnosen kan være vanskelig at bekræfte ud fra blot en enkelt gris.

Specielle forhold

Haemophilus parasuis (Glässer) og Streptococcus suis 

Begge bakterier er vanskelige at dyrke, hvis grisen har været behandlet med antibiotika og der bør derfor kun indleveres ubehandlede grise til undersøgelse for meningitis.

Ødemsyge

Hvor ødemsyge ikke kan udelukkes, indsendes hele grisen, alternativt hoved og tarmsæt

Ledbetændelse

For alle agens gælder

Hele grisen, og gerne flere grise.

Akut syge dyr (de primære mikroorganismer findes kun kortvarigt i de inficerede led). Send ikke dyr med kronisk forandrede led. 

Ved mistanke om blodforgiftning sendes hele grisen.

Ved lokaliserede ledforandringer kan led indsendes. Sav ikke knoglerne af for tæt på de uåbnede led, da det vanskeliggør undersøgelsen. Kun uåbnede led kan undersøges mikrobiologisk.

Generaliserede symptomer

For alle agens gælder

Hele grise.

Kastninger

For alle agens gælder

Kastede fostre, helst med fosterhinder. Fostrene må gerne være sorteret pr. so. Der må gerne indsendes fostre fra flere søer. Laboratoriet udvælger herefter de fostre, der tages materiale fra. Fostrene må gerne fryses inden forsendelse.

Materiale til undersøgelse, som sendes med post eller fragtmand, skal pakkes i vandtæt emballage, gerne dobbelt, og med vandsugende materiale (aviser, håndklæde eller lign.) for at hindre udsivning af væske under transporten. Der må meget gerne vedlægges kølelegemer (fx frosne vandflasker) for at hindre nedbrydning af materialet. Prøvemateriale skal nedkøles inden indpakning. 

Undgå at sende prøvemateriale til os om fredagen, da posten først bliver leveret mandag. Det betyder, at kvaliteten af prøvematerialet kan blive stærkt forringet.

Indlevering af større dyr til obduktion skal ske i vores åbningstid, med mindre andet er aftalt med laboratoriet.

Levende dyr til obduktion skal altid indleveres i laboratoriets åbningstid, så de kan aflives forsvarligt af en af vore dyrlæger.

Prøvemateriale kan indleveres til laboratoriets prøvemodtagelse (markeret på kortet). Ved prøvemodtagelsen står et køleskab, hvor der kan indleveres mindre prøver døgnet rundt.

Adresse

Laboratorium for Svinesygdomme
Vinkelvej 13
8620 Kjellerup
Tlf.: 3339 4950

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30

Materiale Retningslinjer ved forsendelse
Levende grise Dyrene fragtes dyreværnsmæssigt forsvarligt og afleveres altid inden for laboratoriets åbningstid, ring gerne i forvejen.
Døde grise

Vandtæt pose med vandsugende materiale og kølelegemer efter behov.

Det er vigtigt, at grisene afkøles inden emballering.

Organer Vandtæt pose (gerne dobbelt) med vandsugende materiale, gerne med kølelegemer (evt. frosne vandflasker).
Frosne grise eller organer Grise og organer kan fryses inden forsendelse. Materialet kan dog være vanskeligt at bedømme efter frysning, da strukturerne udviskes. Ved mistanke om MHD (akut hjertedød) bør frysning undgås, da forandringerne i hjertemusklen udviskes og materialet ikke efterfølgende kan undersøges i mikroskop.
Prøver til bakteriologisk undersøgelse Indsendes som svaberprøver, trachealskylleprøver eller gødningsprøver i plastikbæger.
Prøver til undersøgelse for Brachyspira hyodysenteriae

Kulsvabere.

Gødningsprøver kan afleveres i et plastikbæger, hvis prøverne indleveres direkte til laboratoriet.

Salmonellaundersøgelse ved dyrkning

Ca. 20 gram gødning pr. prøve i plastikbægre. 

Fyld bægeret ca. 2/3 op og skru låget godt fast. 

Bægeret mærkes tydeligt, mærkning påføres også den tilhørende indsendelsesblanket. 

Ved undersøgelse af kortlægningsprøver, jvf. den nationale salmonellahandlingsplan, er udarbejdet en specifik vejledning (link til indsendelsesseddel).

Resultatet af alle salmonella-undersøgelser indberettes automatisk til Zoonoseregisteret.

Hudskrab til undersøgelse fra Skab Dybt skrab fra øret i glas eller bæger. Minimum materiale svarende til en fingernegl pr. prøve.
Fæcesprøver til parasitologisk undersøgelse Minimum 4 gram gødning pr. prøve (’en spiseskefuld’) i plastikbæger.
Fæcesprøver til PCR undersøgelse Minimum 4 gram gødning pr. prøve (’en spiseskefuld’) i plastikbæger, eller sok.
Serologiske analyser

Ikke stabiliserede blodprøver (serumrør). 

Indsend tilstrækkelig mængde blod.

Hvis blodprøverne skal undersøges for flere analyser end dem, vi udfører på Laboratorium for Svinesygdomme, videresendes resten af blodprøven. Især PRRS-analysen på DTU kræver meget serum.

Alle serologiske resultater, som vedrører SPF, overføres automatisk til SPF-Sundhedsstyringen.

Ved hasteprøver skrives "haster" øverst på indsendelsesblanketten. 

Artikel Pris, ekskl. moms
Salmonellabægre, 620 stk. (portofrit) 798,-
Salmonellabægre, 100 stk. 131,-
Tungespatler, 100 stk. 26,-
1 sæt salmonellabægre, 20 stk. inkl. 20 spatler 30,-
1 sæt næsesvabere, 20 svabere og 10 rør 53,-
10 sæt næsesvabere 441,-

Kontakt Laboratorium for Svinesygdomme for bestilling på labkjellerup@seges.dk eller tlf.: 3339 4950.

Veterinært Laboratorium, Kjellerup har tilladelse til at importere animalske biprodukter fra flere lande.

Hvis du ønsker at sende prøver til os fra udlandet, er det vigtigt, at du kontakter os først, så vi kan sige, om vi må modtage prøver fra det pågældende land og af den pågældende art. Derefter kan vi sende dig de nødvendige papirer i forbindelse med lovlig import.

Du kan kontakte os på telefon 3339 4950 eller på e-mail labkjellerup@lf.dk.


Oversigt over undersøgelser


Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris første, kr.

Pris
efterfølgende, kr.

Obduktion *

Gris

1-2

1044 462

Obduktion *

Søer/orner

1-2

2448 1866
Obduktion * Obduktion, gris større end 100 kg.
1-2 1492 911

Organundersøgelse f.eks. tarme og lunger

Organundersøgelse af op til 3 tarme eller lunger faktureres som 1 organ

1-2

961 379

Fostre

3-10 fostre

11-20 fostre

21 fostre og derover

2-3

2-3

2-3

1968

2431

2893

-

-

-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer vægtafgift på  4 kr./kg. 

Vurderer vi, at prøvematerialet bør analyseres for agens, vi ikke selv kan analysere for, videresender vi materiale efter aftale med besætningsdyrlægen. Hvis den pågældende analyse udbydes af et dansk laboratorium, sender vi som udgangspunkt ikke materiale til udenlandske laboratorier.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (Arbejdsdage)

Pris første, kr.

Pris 
efterfølgende, kr.

USK gris farestald*

Flere grise fra farestald

5-10 dage

2991 85

USK maver

Maver udtaget efter aftale med slagteri

1-3 dage

649 68

USK lunger

Lunger udtaget efter aftale med slagteri

1-3 dage

649  68

USK reproduktionsorganer

Kønsorganer og blære udtaget efter aftale med slagteri

2-5 dage

1127 255
Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer mikrobiologiske undersøgelser.

sådan rekvirerer du usk

Besætningsdyrlægen rekvirerer USK ved at udfylde en rekvisitionsblanket. Dyrlægen sender rekvisitionen til besætningsejeren, som afleverer den til chaufføren ved afhentning af dyrene. Rekvisitionen skal med hele vejen til laboratoriet.

Laboratoriet sender resultat af undersøgelsen til besætningsdyrlægen. 

Leverandører til Danish Crown skal tilmelde dyrene til USK i forbindelse med den ordinære tilmelding på ejersiden.

For leverandører ved Tican og SB Pork, Brørup gælder det, at dyrlægen skal sende en mail til slagteriet:

Leverandører til øvrige slagterier skal kontakte pågældende slagteri.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første, kr. 

Pris 
efterfølgende, kr.

Bakteriologisk undersøgelse

Obduktion/organ og fæces

2-3

614 324

Bakteriologisk undersøgelse (mere end 5 udsæd/dyr)

Obduktion/organundersøgelse

2-3

729

439

Serotypning identifikation

Bakterie isolat

2-3

407

-

Resistensundersøgelse (MIC)

Bakterie isolat

3-4

637 -

Brachyspira dyrkning

Fæces

6-8

665 375

Salmonella undersøgelse ekskl. serotypning

Fæces

2-4

646 356

Salmonella undersøgelse poolingsgebyr

-

-

94 -
Rotavirus Fæces 1-5 481 190

Alle priser er eksklusive moms.

Kr./prøve
PCR på fæces, B. hyodysenteriae, Lawsonia og B. pilosicoli 1001
PCR på fæces, Lawsonia og B. pilosicoli 727
PCR på fæces, Lawsonia, B. pilosicoli, F4 og F18 894
PCR på fæces, shigatoxin samt Lawsonia, B. pilosicoli, F4 og F18 1169
PCR på E. coli kolonimateriale, fimbrier og toxiner. Kræver en dyrkning først. 631
PCR for PRRS, serum 620
PCR for PRRS spyt og processing fluids* 620
PCR luftvejspakke 1 (Influenza og Mycoplasma hyopneumoniae) 890
PCR luftvejspakke 2 (influenza, PMT, Bordetella) 1168
PCR på næsesvabere, PMT og B. bronchiseptica 1001
PMT screening, 5 prøver i et glas 1056
PCR for influenza inkl. evt. typning for pandemisk influenza 620
PCR for pandemisk influenza H1 Inkluderet i PCR prisen for influenza, undersøges hvis prøven er positiv for influenza
PCR, M. hyopneumoniae 727
PCR for Bordetella 727
PCR-pakke for G. parasuis og M. hyorhinis 1001
PCR for M. hyorhinis 727
PCR for G. parasuis 727
PCR-pakke på fostervæv (PPV, PCV2 og Leptospira) 1275
PCR for PPV 727
PCR for Leptospira 727
PCR for PCV2 (kvantitativ på serum og vævsvæske) 620
PCR for PCV2 (kvalitativ på fæces) 727
PCR, yderligere undersøgelse på samme oprensning 274

*Hertil kommer et håndteringsgebyr ved indsendelse af haler eller testikler.

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første, kr. 

Pris 
efterfølgende, kr.

Skabmider

Hudskrab

1-3 dage

493

203

McMaster (mave-tarm orm, coccidier)

Fæces

1-3 dage

493 203

Baermann (spolormelarver)

Lunger

1-3 dage

493 203
Alle priser er eksklusive moms.

MFIA (mulitiplex) undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris, kr.

Startgebyr MFIA     45

Actinobacillus pleuropneumoniae 2 (Biovet)

Serum

1-2

23

Actinobacillus pleuropneumoniae 6 (Biovet)

Serum

1-2

23

Actinobacillus pleuropneumoniae 12 (Biovet)

Serum

1-2

23

PRRS, type 1 (EU) og type 2 (US) (Biovet)* Serum 1-2 46
 ELISA undersøgelser Prøvemateriale Svartid (arbejdsdage) Pris, kr.

Actinobacillus pleuropneumoniae 1,9 og 11 
(Biovet)

Serum

Efter aftale

175

Mycoplasma hyopneumoniae (IDvet)

Serum

1-2

84

PRRS (IDEXX)

Serum

1-2

86

Salmonella (IDEXX)

Serum

Efter aftale

86

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer MFIA startgebyr på 45 kr. + moms for hver analyseret blodprøve.

Vi videresender prøver til undersøgelse ved PRRS IPT på SSI, hvis det er indsenders ønske. Vi henviser til SSI mht. prisen på IPT undersøgelsen, da vi viderefakturere omkostningerne.

Veterinært Laboratorium, Kjellerup undersøger kødsaftprøver for salmonella-antistoffer. Kødsaftprøverne udtages og oprettes i Zoonoseregisteret på slagteriet.

Enkelte små slagterier kan ikke selv oprette stregkoder til prøverne, i disse tilfælde kan laboratoriet gøre det ved modtagelsen.

Indsendelsesseddel med oplysninger om aut.nr. og chr.nr. vedlægges prøverne.

Prøverne fryses og sendes en eller 2 gange ugentligt til laboratoriet. Inden 5 dage efter modtagelsen af kødsaftprøverne fra slagteriet skal Laboratorium for Svinesygdomme overføre resultaterne til Zoonoseregisteret.

Analysen af en prøve kan være forsinket af, at prøven må fryses flere gange for at opnå tilstrækkelig mængde kødsaft til at vi kan foretage analysen. I enkelte tilfælde vil der ikke være kødsaft nok til at foretage analysen, dette skyldes enten et ikke tætsluttende låg i kødsaftrøret eller at kødstykket er for lille eller indeholder meget fedt.

Resultaterne indgår hver måned i en niveauberegning. 

Formålet med salmonellakortlægningen

Som led i den nationale overvågning af salmonella kortlægges salmonellaforekomsten i danske svinebesætninger.

Kortlægningsundersøgelser foretages som følge af påbud. Påbud udstedes til avls- og opformeringsbesætninger, som i det månedlige serologiske indeks ligger på 5 eller derover, og smågriseproducerende besætninger, som leverer grise til slagtesvinebesætninger i niveau 2 og 3. 

Hvordan 

Det er vigtigt at der indsendes det angivne antal stibundsprøver, det er ikke tilladt at poole prøverne selv! 

Antal grise*

Antal stibundsprøver udtaget repræsentativt i besætningen

Antal pools på laboratoriet

1-99

4

1

100-199

8

2

200-299

12

3

300-399

16

4

400-

20

5

* Søer, polte, slagtesvin, fravænningsgrise mv. undtagen pattegrise

Alle kortlægningsindsendelser bliver poolet på laboratoriet, med mindre andet udtrykkeligt er anført. En pool kan maksimalt indeholde 4 prøver. Er der på indsendelsesblanketten anført et ønske om pooling af bestemte prøver, vil dette blive respekteret. Er der intet anført på indsendelsesblanketten vil poolingen blive foretaget efter laboratoriets skøn.

Besvarelse

Resultater indberettes til Fødevarestyrelsen.