Opdateret/Gennemlæst 2. juni 2021

Indsendelsesblanket til materiale fra kalve

Du finder her indsendelsesblanketter til materiale fra kalve og kirtelprøver fra kvæg. Det er den praktiserende dyrlæge i besætningen, der udfylder følgesedlen, og som vedlægges det indsendte materiale.
Indsendelsesblanketterne kan du vælge at udfylde elektronisk eller printe ud og udfylde i hånden.

Indsendelse af blanket

Når du har udfyldt og gemt blanketten, kan du sende den pr. e-mail som vedhæftet fil til labkjellerup@seges.dk.

Husk at prøvemateriale altid skal ledsages af en indsendelsesseddel.