20. november 2018 | Opdateret/Gennemlæst 4. oktober 2021

Aktuelle resistensopgørelser

SEGES Laboratorium for Svinesygdomme udfører dagligt resistensbestemmelse af relevante sygdomsfremkaldende svinebakterier i Danmark. Det gør det muligt at lave en opgørelse over antibiotikafølsomheden på nationalt niveau, som kan støtte den det rigtige valg af antibiotika.

Data over de aktuelle tal for antibiotikafølsomhed er hentet via SEGES Laboratorium for Svinesygdommes database. Data omfatter antibiotikafølsomhed i de oftest isolerede svinebakterier:

  • Hæmolytiske E. coli
  • Streptococcus suis
  • Actinobacillus pleuropneumoniae.

Data omfatter alle bakterier, som er isoleret fra 1. januar 2014 og er opgjort pr. halvår.

Antibiotikafølsomhed er opgjort på baggrund af fuldt følsomme isolater (F) og moderat følsomme (I) isolater jf. internationale guidelines fra EUCAST

Tabel 1. Antibiotikafølsomhed, hæmolytiske E. coli isolater fra tarmkanalen

År-Halvår

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

Ampicillin

55.4%

56.1%

56.0%

45.4%

46.9%

41.4%

45.3%

48.0%

51.7%

33.6%

36.2%

39.0%

39.8%

37.1%

35.3%

Apramycin

91.3%

88.4%

93.3%

90.8%

88.3%

89.5%

93.8%

88.6%

93.1%

84.6%

90.6%

84.6%

87.0%

86.6%

90.6%

Amoxicillin+Clavulanat

98.4%

99.4%

98.7%

95.1%

96.3%

95.7%

95.3%

95.9%

97.2%

97.9%

97.1%

95.1%

93.2%

94.8%

95.0%

Ceftiofur

97.8%

100.0%

99.3%

99.5%

99.4%

98.8%

98.4%

99.2%

100.0%

100.0%

100.0%

99.2%

99.4%

100.0%

99.3%

Ciprofloxacin

100.0%

100.0%

99.3%

100.0%

97.5%

98.8%

100.0%

100.0%

99.3%

100.0%

100.0%

99.2%

100.0%

100.0%

100.0%

Colistin

97.3%

100.0%

97.3%

97.8%

98.8%

97.5%

97.7%

100.0%

99.3%

100.0%

100.0%

100.0%

98.1%

100.0%

99.3%

Florfenicol

95.7%

95.1%

92.7%

95.7%

87.0%

93.2%

89.1%

91.1%

86.9%

88.8%

87.7%

91.9%

83.2%

84.5%

81.3%

Gentamicin

90.8%

89.6%

92.7%

91.9%

92.0%

93.2%

95.3%

92.7%

93.1%

83.9%

93.5%

87.8%

85.7%

84.5%

92.8%

Neomycin

88.6%

90.9%

91.3%

88.6%

95.1%

91.4%

93.8%

82.9%

87.6%

82.5%

81.9%

78.0%

75.2%

74.2%

77.0%

Sulphamethoxazol

32.1%

31.1%

38.0%

30.8%

35.2%

26.5%

31.3%

33.3%

41.4%

32.2%

21.7%

27.6%

31.7%

32.0%

25.9%

Spectinomycin

50.5%

46.3%

52.7%

53.0%

55.6%

43.8%

49.2%

50.4%

54.5%

55.2%

49.3%

49.6%

46.6%

43.3%

44.6%

Streptomycin

28.3%

27.4%

30.7%

25.9%

34.0%

25.3%

28.1%

26.8%

33.8%

21.7%

19.6%

26.0%

23.0%

26.8%

22.3%

Tetracyklin

32.1%

27.4%

36.0%

32.4%

37.0%

23.5%

38.3%

42.3%

42.1%

35.0%

30.4%

32.5%

34.8%

41.2%

44.6%

Trimethoprim

56.5%

51.8%

52.7%

52.4%

54.3%

43.8%

40.6%

46.3%

51.7%

42.0%

44.9%

41.5%

42.9%

48.5%

45.3%

Antal isolater

184

164

150

185

162

162

128

123

145

143

138

123

161

97

139

Materialet, hvorfra hæmolytiske E. coli er isoleret, omfatter tarm, gødning og svaberprøver fra endetarmen. Dataopgørelsen omfatter alle hæmolytiske E. coli isolater uden specifikation af serotype, eller forekomst af fimbrier eller toksiner (= de forhold hos bakterien der gør den sygdomsfremkaldende).

Tabel 2. Antibiotikafølsomhed, Streptococcus suis isolater

År-Halvår

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

Ciprofloxacin

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.8%

95.2%

98.9%

98.2%

98.5%

97.8%

100.0%

100.0%

98.6%

100.0%

98.9%

Erythromycin

43.8%

41.2%

43.5%

45.2%

52.8%

40.3%

55.3%

45.6%

53.8%

47.8%

35.7%

42.9%

41.7%

49.2%

42.4%

Florfenicol

100.0%

100.0%

100.0%

98.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Cefoxitin (Ceftiofur)

95.8%

90.2%

84.1%

75.8%

77.5%

80.6%

80.9%

77.2%

89.2%

76.1%

83.3%

90.5%

84.7%

84.1%

79.3%

Penicillin

100.0%

96.1%

98.6%

96.8%

96.6%

95.2%

97.9%

96.5%

100.0%

100.0%

96.4%

98.4%

100.0%

96.8%

95.7%

Sulfamethoxazol

100.0%

84.3%

81.2%

83.9%

34.8%

19.4%

20.2%

15.8%

30.8%

28.3%

14.3%

14.3%

22.2%

14.3%

21.7%

Spectinomycin

81.3%

70.6%

79.7%

87.1%

71.9%

75.8%

73.4%

75.4%

84.6%

82.6%

75.0%

69.8%

69.4%

81.0%

64.1%

Streptomycin

60.4%

45.1%

50.7%

50.0%

56.2%

64.5%

53.2%

52.6%

61.5%

67.4%

61.9%

65.1%

58.3%

57.1%

53.3%

Sulphamethoxazol + Trimethoprim

100.0%

98.0%

98.6%

100.0%

93.3%

93.5%

92.6%

89.5%

96.9%

95.7%

95.2%

98.4%

98.6%

96.8%

95.7%

Tetracyklin

29.2%

19.6%

27.5%

24.2%

29.2%

21.0%

22.3%

29.8%

26.2%

30.4%

27.4%

36.5%

33.3%

22.2%

24.4%

Tiamulin

89.6%

82.4%

84.1%

88.7%

74.2%

75.8%

74.5%

78.9%

89.2%

87.0%

85.7%

82.5%

73.6%

82.5%

71.7%

Trimethoprim

89.6%

94.1%

91.3%

95.2%

88.8%

93.5%

90.3%

89.5%

95.4%

93.5%

92.9%

90.5%

98.6%

93.7%

92.4%

Antal isolater

48

51

69

62

89

62

94

57

65

46

84

63

72

63

92

Materialet, hvorfra Streptococcus suis er isoleret, omfatter hjerne/hjernehinde/mellemøre, led, lunge, hjerte og lever. Dataopgørelsen omfatter alle Streptococcus suis isolater uden specifikation af serotype.

Tabel 3. Antibiotikafølsomhed, Actinobacillus pleuropneumoniae isolater

År-Halvår

2014-1

2014-2

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020-1

2020-2

2021-1

Ampicillin

100.0%

99.4%

100.0%

99.1%

100.0%

100.0%

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.9%

100.0%

100.0%

98.1%

Ciprofloxacin

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Erythromycin

0.0%

2.6%

2.3%

2.8%

2.9%

8.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Florfenicol

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Penicillin

100.0%

99.3%

100.0%

99.1%

100.0%

100.0%

98.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.9%

100.0%

100.0%

98.1%

Spectinomycin

100.0%

99.4%

98.5%

99.1%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Sulphamethoxazol + Trimethoprim

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Tetracyklin

95.3%

95.5%

97.7%

97.2%

99.0%

100.0%

97.5%

96.2%

96.4%

97.8%

100.0%

100.0%

97.3%

98.5%

95.1%

Tiamulin

98.8%

99.4%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

97.8%

100.0%

100.0%

97.3%

100.0%

100.0%

Tilmicosin

100.0%

100.0%

99.2%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Tulathromycin

100.0%

43.5%

12.2%

57.8%

100.0%

100.0%

100.0%

96.2%

92.7%

100.0%

100.0%

100.0%

98.6%

98.5%

99.0%

Ceftiofur

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

Antal isolater

86

154

131

109

103

56

80

53

55

46

67

48

74

65

103

Materialet, hvorfra Actinobacillus pleuropneumoniae er isoleret, er overvejende fra lunger (99 %). Dataopgørelsen omfatter alle Actinobacillus pleuropneumoniae isolater uden specifikation af serotype.

Opgørelsesmetode

Resultater af følsomhedsbestemmelsen af hæmolytiske E. coli, Streptococcus suis, og Actinobacillus pleuropneumoniae er opgjort pr. halvår med angivelse af totale antal isolater samt procent følsomme isolater (tabel 1, 2 og 3).

Derudover er fordelingen af MIC-værdier, MIC50 og MIC90 for E. coli, Streptococcus suis, og Actinobacillus pleuropneumoniae opgjort for det seneste halvår.

MIC50 er defineret som den MIC-værdi for et givent antibiotikum, hvor minimum 50 % af bakterie-isolaternes vækst er hæmmet.

MIC90 er defineret som den MIC-værdi for et givent antibiotikum, hvor minimum 90 % af bakterie-isolaternes vækst er hæmmet.

For at sikre et rationelt forbrug og en effektiv antibiotikabehandling er det nødvendigt at kende til antibiotikafølsomheden i de sygdomsfremkaldende svinebakterier. Antibiotikafølsomhed udtrykker et givent antibiotikums evne til hæmme bakterievækst. Jo lavere antibiotikafølsomhed des højere er resistensen over for det givne antibiotikum.

Antibiotikafølsomhed bliver udtrykt ved Minimal Inhibitory Concentration ~ mindste hæmmende koncentration (MIC). Jo lavere en MIC-værdi er, jo mere følsom er den undersøgte bakterie for et givent antibiotikum. Da der ofte er forskel på resistensforhold mellem besætningerne, er det vigtigt at lave resistensbestemmelse i de enkelte besætninger.

En undersøgelse af bakteriernes MIC-værdi (resistensbestemmelse) kan tage tre arbejdsdage. Indtil laboratoriesvaret foreligger, må man vælge et antibiotikum ud fra en erfaring om, hvad der plejer at være effektivt ved den pågældende sygdom.

For at fastlægge et bakterie-isolats følsomhed over for et givent antibiotikum bliver den bestemte MIC-værdi fortolket i forhold til et klinisk breakpoint. Hvis MIC-værdien er over det kliniske breakpoint, anses bakterie-isolatet som værende resistent. Hvis MIC-værdien derimod er under det kliniske breakpoint, anses bakterie-isolatet som værende følsomt.

For tabeller over de anvendte typer antibiotika, testintervaller og kliniske breakpoints for følsomhedsbestemmelse af hæmolytiske E. coli, Streptococcus suis, og Actinobacillus pleuropneumoniae, der bruges på SEGES Laboratorium for Svinesygdomme se Appendiks 1.

Antibiotikafølsomhed (MIC=mindste hæmmende koncentration) bliver på SEGES Laboratorium for Svinesygdomme bestemt ved hjælp af bouillon-mikrofortyndings-metoden i 96-brønds mikrotiterplader ved anvendelse af Sensititre-systemet (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA), som beskrevet i standardmanual fra Instituttet for kliniske og laboratorie-standarder (CLSI, 2015). Det er denne metode, som er brugt til at lave følsomhedsbestemmelse på bakterierne inkluderet i denne opgørelse.

Tabeller over anvendte typer antibiotika, test intervaller og kliniske breakpoints.

E_coli panel

Antibiotika

Test-interval (µg/ml)

Klinisk breakpoint

Ampicillin

1–32

≥32

Apramycin

4-32

≥16

Amoxicillin+Clavulanat

2/1-32/16

≥32/16

Ceftiofur

0.5-8

≥8

Ciprofloxacin

0,015-4

≥4

Colistin

1-16

≥4

Florfenicol

2-64

≥32

Gentamicin

0,5-32

≥16

Neomycin

2-32

≥16

Spectinomycin

16-256

≥128

Streptomycin

8-128

≥32

Sulphamethoxazol

64-1024

≥512

Tetracyklin

2-32

≥16

Trimethoprim

1-32

≥16

Streptokok panel

Antibiotika

Test-interval (µg/ml)

Klinisk breakpoint

Cefoxitin (Ceftiofur)

0,5-32

≥8

Ciprofloxacin

0,12-8

≥4

Erythromycin

0,25-16

≥1

Florfenicol

1-64

≥32

Penicillin

0,06-16

≥4

Spectinomycin

16-256

≥128

Streptomycin

4-64

≥32

Sulfamethoxazol

32-512

≥512

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

0,25-16

≥4

Tetracyklin

0,5-32

≥8

Tiamulin

0,25-32

≥32

Trimethoprim

0,5-32

≥16

Actinobacillus pleuropneumoniae panel

Antibiotika

Test-interval (µg/ml)

Klinisk breakpoint

Ampicillin

0,5-8

≥4

Ceftiofur

0,03-8

≥8

Ciprofloxacin

0,12-4

≥2

Erythromycin

0,12-4

≥1

Florfenicol

0.12-16

≥8

Penicillin

0,015-8

≥4

Spectinomycin

8-256

≥128

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

0,03-8

≥4

Tetracyklin

0.06-16

≥8

Tiamulin

1-32

≥8

Tilmicosin

0,5-64

≥32

Tulathromycin

0,03-32

≥16