Produktionskoncept slagtesvin øger din indtjening på slagtesvin

Højere DB per slagtesvin er resultatet for de deltagende besætninger i projektet 'Produktionskoncept slagtesvin'. Det positive resultat er blandt andet opnået ved en øget motivation hos deltagerne, der især kommer fra opstartsbesøg og opfølgning gennem hele forløbet. 

Med erfaring fra tidligere projekter om rådgivning og fokus på gode arbejdsrutiner har 'Produktionskoncept slagtesvin' udviklet et forløb, der skal være med til at hæve rentabiliteten for de danske slagtesvineproducenter.

Her på siden kan du læse mere om projektet og følge med i resultaterne. Hvis du ønsker at deltage, så kan du se, hvilke krav, du skal opfylde for at komme med.

Produktionskoncept Slagtesvin kombinerer en række krav og anbefalinger med løbende og elektronisk overvågning og produktionsrådgivning. Konceptet er udviklet til brug i de mest almindelige slagtesvineproduktioner. 

Krav og tiltag i de deltagende besætninger

Der stilles krav til de deltagende besætninger gennem en liste af krav og tiltag, der detaljeret beskriver hvad der skal gennemføres for at opnå top produktionsresultater. De krav som besætningen ikke opfylder før start, implementeres for at følge produktionskonceptet.

Nedenstående figur viser den driftsmæssige inddeling af deltagende besætninger. Indenfor hvert afsnit findes en række krav og tiltag, som er relevante i de forskellige staldafsnit.

Produktionsovervågning

I besætningerne laves løbende en elektronisk overvågning, således at der dannes nøgletal med fokus på forskellige dele af produktionen. Samtidig sikres det, at resultaterne bruges aktivt i besætningerne til at forbedre produktiviteten. Dette kan eksempelvis være forbedret pasning, fodring eller sundhed ved grisene.

 

Figuren viser hvilke data indsamle. Efter indkøring forventes det at ejer og ansatte indsender de relevante data.

Rådgivning

For at sikre, at relevante faglige krav og tiltag i produktionskonceptet implementeres i besætningen, gennemføres et startbesøg ved opstart. Fokus er på, hvordan krav og tiltag bedst kan implementeres i den aktuelle besætning. Ved afslutning af mødet prioriteres, hvilke 5 tiltag der gør den største forskel lige nu, og dermed skal gennemføres først.

Der gennemføres løbende opfølgningsbesøg med rådgiveren, og her følges op på, om tiltag er implementeret og virker som forventet. Ved opfølgning kan tilføjes yderligere tiltag, hvis der indtræffer hændelser, som kræver ændrede krav til producenten. Ved hvert besøg prioriteres, hvilke 5 tiltag der er vigtigst lige nu. En gang årligt afholdes et statusmøde, hvor hele listen af krav og tiltag gennemgås for at sikre at alle detaljer udføres.

Produktionskoncept Slagtesvin Udviklingsscore (PSU score) er et nøgletal, hvor 1 point PSU score svarer til 1 ekstra krone tjent per slagtesvin.

PSU-scoren sammenligner produktivitet mellem deltagende hold og besætninger. PSU-scoren er lavet med fokus på at måle, hvor meget besætningen har forbedret sig siden opstart. Besætningerne skal løbende indsende deres tal fra e-kontrollen hver gang et hold er færdigt. Dette gøres via en hjemmeside hvor bl.a. foderforbrug, tilvækst, dødelighed og kødprocent indsendes. 

Kontakt Joachim Glerup Andersen på telefon 2939 8343 eller mail, hvis du ønsker at vide mere eller deltage i projektet.

Logoer fra produktionskoncept slagtesvin