27. juni 2018

Meddelelse Nr. 1137

Sojaskrå kontra sojaproteinprodukter

Konklusion:

Det kan ikke betale sig at udskifte dele af almindelig sojaskrå med sojaproteinprodukter i forhold til produktivitet, produktionsværdi eller diarré. Det viser en afprøvning, hvor der ikke var højere forekomst af diarré hos smågrise foderet med foder med sojaskrå i forhold til smågrise fodret med foder tilsat sojaproteinkoncentetrater. Smågrisene foderet med foder med sojaskrå opnåede desuden samme produktivitet som de grise, der havde fået foder med sojaproteinprodukter.

Tre forskellige sojaproteinprodukter er sammenlignet med sojaskrå i forhold til produktivitet, produktionsværdi og forekomst af diarré hos smågrise.

De udvalgte sojaproteinprodukter i afprøvningen var:

  • HP 300
  • Vilosoy
  • AlphaSoy 530.

For den samlede periode fra 7 til 30 kg opnåede smågrisene samme produktivitet med sojaskrå i smågrisefoderet som med to af sojaproteinprodukterne: AlphaSoy 500 og Vilosoy. Det tredje sojaproteinprodukt, HP 300, opnåede en ringere produktivitet end både de to øvrige proteinprodukter og sojaskrå.

Produktionsværdien regnet med samme foderpris var derfor statistisk sikkert lavere for gruppen med HP 300 end for grupperne med henholdsvis AlphaSoy 500, Vilosoy eller sojaskrå.

Der blev på basis af kemiske analyser af i alt 72 foderprøver konstateret en utilsigtet forskel i aminosyreindholdet de fire grupper imellem. Forventet effekt på produktivitet og produktionsværdi grundet denne forskel blev estimeret på baggrund af tidligere aminosyrer-normforsøg. Efter korrektion af produktionsværdien på grund af forskellen i næringsstofindhold var der ikke sikker forskel sojaproteinprodukterne imellem, men de var alle tre ringere end produktionsværdien i gruppen med indhold af sojaskrå.

Produktionsværdien regnet med aktuelle priser var statistisk sikkert bedre for sojaskrå end de tre grupper med sojaproteinprodukter. Gruppen med Vilosoy havde en højere produktionsværdi end de to andre grupper med sojaproteinprodukter.

Der var ikke forskel på behandlingsfrekvensen mod diarré mellem de fire grupper, uanset om der blev anvendt parameteren ”Antal flokbehandlede stier i afprøvningen ” eller ”Behandling pr. foderdag”.

Indholdet af aminosyrer og fordøjeligt råprotein i foderet, der blev anvendt i afprøvningen, fulgte ikke normen for næringsstoffer. Derimod anvendtes en strategi, der benævnes omvendt fasefodring.

Der blev praktiseret en mere omfattende smittebeskyttelse, end hvad der er norm i praktisk svineproduktion.

Afprøvningen blev gennemført på Forsøgsstation Grønhøj. To af sojaproteinprodukterne blev indkøbt hos landmænd, uden at firmaerne kendte til tid og sted for disse indkøb. Resten af råvarerne var til stede på foderfabrikken, der fremstillede forsøgsfoderet. Afprøvningen blev gennemført med fravænningsfoder, der ikke indeholdt medicinsk zink i niveauet 2.500 ppm for at udfordre smågrisene med hensyn til diarré og der indgik 70 gentagelser i afprøvningen.


Institution: SEGES Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Jesper Poulsen, Julie Krogsdahl, Annette Lykke Voergaard

Udgivet: 27. juni 2018

Dyregruppe: Smågrise

Fagområde: Ernæring