Opdateret/Gennemlæst 7. april 2023

Jern til pattegrise

Ved fødslen har grise et lille jerndepot, og tilførslen via somælken er meget lille. Derfor skal pattegrise have tilført jern inden for den første leveuge for at sikre, at deres vækst bliver optimal.

Hvis grisene ikke tildeles jern indenfor den første leveuge, vil de blive blege og have nedsat tilvækst.

Jernmangel påvirker immunforsvaret, derfor vil der ses en øget dødelighed i sygdomsbelastede besætninger.

Injektion til tildeling af jern

Jern kan injiceres i enten nakken eller lysken på grisen. Det er vigtigt at skiftes kanyl mellem hvert kuld. Det anbefales at bruge en kanalyse af typen 19G-21G. Se altid fabrikantens anvisning for dosering af jern.

Når grisen har fået sin jerndosis, bruger du den frie hånds tommelfinger til at gnide området, hvor kanylen har været stukket ind for at hindre tilbageløb, og for at få præparatet masseret ud i vævet.

Når man benytter injektion og den er udført korrekt, er man sikker på, at grisen har fået den ønskede jernmængde. Injektionen kan skade grisen, hvis dosis ikke placeres korrekt, og der kan være en infektionsrisiko ved manglende hygiejne specielt i besætninger med problemer med ledbetændelse.

Oral tildeling af jern

Der findes flere forskellige produkter til oral tildeling af jer:

  • Nogle jernprodukter tildeles flere gange om ugen i f.eks. en skål eller på den faste del af gulvet i farestien.
  • Jern kan også tildeles via drikkevand.
  • Endelig kan jern tildeles i pastaform direkte i grisens mundhule inden for grisens første levedøgn.

Brug af oral tildeling kan betyde, at man ikke har garanti for, at alle grise optager den ønskede mængde jern. Til gengæld styrer grisen selv optagelsen af jern og infektionsrisikoen fjernes.