Efter Faring

Soen

Dårlige malkere

Flytning af pattegrise

Pattegrisen

Dag 0-2

Dag 3-7

Hele perioden i farestalden