6. februar 2024

Sygerunde

Alle grise skal tilses hver dag. Målet er, at alle grise i kuldet får mælk nok til at vokse. Det er vigtigt at finde de grise, der falder fra.

Pattegrisene i farestalden skal flyttes så lidt som muligt. En lille, men trivelig gris, skal derfor blive i kuldet, også selv den er mindre end dens kuldsøskende.

 • Ved sygerunden er det vigtigt at tilse alle grisene – også dem, der ligger inderst i hjørnet.
 • Se efter grise, der er strithårede og spidsryggede.

HVOR TIT SKAL JEG SE TIL PATTEGRISENE?

Det er vigtigt at tilse alle pattegrise hver dag.

 • Start sygerunden ved de yngste grise, så du ikke slæber sygdomme fra ældre grise til yngre grise.
 • Gå ind i stien og få grisene op at stå.
 • Kig efter de grise, der skiller sig ud fra dens kuldsøskende – f.eks. grise der er strithårede, spidsryggede eller lignende.
 • Grise, der er syge, men som ellers får mælk hos soen, skal behandles med antibiotika efter dyrlægens anvisninger.
 • Grise, der ikke får mælk nok hos soen, samles hos en opsamlingsso den samme dag du ser den første gang.

SKAL JEG NØJES MED AT SE PÅ GRISENE?

Nej, det er vigtigt også at vurdere soen, når du går sygerunden. En so, der ikke malker optimalt eller er syg, vil ofte have grise, der ikke trives. Er soen syg, er det ikke nok at behandle grisene, soen skal også behandles for at løse problemet.

En so er velfungerende når:

 • Den selv rejser sig for at æde og drikke ved alle fodringer.
 • Yveret er blødt og lækkert.
 • Det er også vigtigt at se på soen, når man går sygerunde ved pattegrisene.
 • Hold øje med, om yveret stadig er blødt og lækkert.

HVAD SKAL JEG GØRE, NÅR JEG SER TIL OPSAMLINGSSOEN ET PAR TIMER SENERE, OG JEG IKKE SYNES, GRISENE SER UD TIL AT TRIVES?

Hav lidt tålmodighed. Det tager tid for en utrivelig gris at komme til at trives igen. Når opsamlingssoen accepterer de nye grise, skal de blive hos opsamlingssoen og ikke flyttes igen før de er klar til fravænning.

TEGN PÅ SYGDOM HOS GRISENE

Se efter pattegrise, der:

 • er skarpe over ryggen
 • er indsunkne omkring flankerne
 • halter
 • har afrevne klove
 • har diarré
 • er strithårede
 
Se film om sygerunde.