31. oktober 2012 | Opdateret/Gennemlæst 23. januar 2023

Flytning af grise

Når man flytter grise stille og roligt, kan det være stressfrit for både dyr og mennesker. Samtidigt sparer man ofte meget tid og besvær.

Flytning af grise er en af de store og tidskrævende arbejdsopgaver i soholdet.

For ikke at bruge mere tid på flytning af dyr end nødvendigt, er det vigtigt, at du udnytter dyrenes adfærd og læser deres signaler.

Se videoer om håndtering og flytning af søer.

Flytning af grise er en af de store og tidskrævende arbejdsopgaver i soholdet.

For ikke at bruge mere tid på flytning af dyr end nødvendigt, er det vigtigt at du udnytter dyrenes adfærd og læser deres signaler.

Se videoer af fravænning af søer og fravænning og lastning af pattegrise.

Flytning af grise er en af de store og tidskrævende arbejdsopgaver i såvel nuværende som fremtidige produktionssystemer.

For ikke at bruge mere til på flytning af dyr end nødvendigt, er det vigtigt at du udnytter dyrenes adfærd og læser deres signaler.

Se videoer om flytning af smågrise og slagtesvin.