7. juni 2013

Erfaring Nr. 1309

Udnyt grisens adfærd ved flytning af grise

Når grises adfærd udnyttes, er de nemmere at flytte. Videoer, som er optaget i produktionsbesætninger, giver anvisninger til, hvordan og hvornår du bedst udnytter grisens adfærd i forbindelse med flytning af grisen.

Flytning af grise er en af de store og tidskrævende arbejdsopgaver i såvel nuværende som fremtidige produktionssystemer. For ikke at bruge mere tid end nødvendigt på flytning af dyr er det vigtigt, at dyrenes adfærd udnyttes. En række videoer viser, hvordan grise skal håndteres i forbindelse med flytning. Videoerne kan benyttes til f.eks. introduktion af arbejdsopgaven til nye medarbejdere i besætningen, ændring af flytterutiner mv.

Der er lavet videoer indenfor:

 • Smågrise og slagtesvin:
  • Indsættelse af 30 kg’s smågrise og kønssortering
  • Udtagning af enkelte grise ved 40 kg
  • Opmærkning og udtagning af slagtesvin
  • Flytning af grise til udleveringsrum
 • Drægtige søer:
  • Håndtering af søer i flok på gang
 • Søer og pattegrise:
  • Indsættelse af søer i fareboks
  • Fravænning af søer fra fareboks – én og to personer
  • Fravænning af pattegrise og lastning på vogn

Med få virkemidler kan flytning gøres nemt

Ud fra viden om grises reaktionsmønstre var det muligt at gøre arbejdsprocesser, hvor grise håndteres, nemmere for personalet og dermed også mere skånsomme for grisene. Når grise er trygge, forbliver de rolige og er relativt nemme at håndtere.

Vær opmærksom på:

 • Grise holder en sikkerhedsafstand til personen, der håndterer dem – denne skal respekteres og udnyttes
 • Når grisen eller flokken er i bevægelse, skal der holdes afstand for ikke at få den til at stoppe – kan den bagerste gris røres, er man for tæt på
 • Grise har et begrænset synsfelt og kan ikke se, hvad der foregår lige bag dem – bliv derfor skråt bagved grisen i synsfeltet, så den kan se dig
 • Hvis grise presses eller håndteres i store flokke, kan de have tendens til at klumpe sig sammen – håndter derfor grise i mindre flokke  
 • Hvis flere personer skal samarbejde, skal det koordineres, så flokken af grise holdes i bevægelse, og der skal være fri adgang til fx stien

Formålet med projektet var at indsamle erfaringer om, hvordan grise typisk reagerer, når de håndteres, så flytning kan foregå, uden at det øger medarbejdernes tidsforbrug eller forringer arbejdets kvalitet. Resultaterne vedrørende tidsforbrug i forbindelse med flytning af grise publiceres særskilt.

TILSKUD

”Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har Projekt ID: VSP09/10/54 – 02 Fremtidens Produktionssystemer, Store stalde og besætninger, Tidsforbrug til flytning af grise og journalnr.: DFFE j.nr.: 3663-D-10-00460”


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Lisbeth Ulrich Hansen

Udgivet: 7. juni 2013

Dyregruppe: Pattegrise, Slagtesvin, Smågrise, Søer

Fagområde: Stalde og Miljø