Poltepris

Kend prisen på dine polte med dette poltepris-program.

Indkøb versus hjemmeavl

Det har længe været diskuteret, hvad der bedst kan betale sig - indkøbte polte eller hjemmeavlede polte?

Et af hovedargumenterne for hjemmeavl har været smittebeskyttelse, og for indkøbte polte har argumenterne været nem styring af besætningen og fuld krydsningsfrodighed på alle søer og alle smågrise/slagtesvin. Samtidig er valget af rekrutteringsstrategi selvfølgelig også et spørgsmål om temperament og pris, og derfor har Videncenter for Svineproduktion (Genetisk Forskning og Udvikling) opdateret et regneark, der kan udregne prisen på netop din polt, med et sæt forudsætninger.

Hvad koster din polt?

Måske kender du regnearket i forvejen under navnet "Buy or make". I arket kan du beregne prisen på polte i forhold til, hvilken strategi du vil bruge (renraceavl, zigzag-avl osv.) - og ved indkøb af polte i forhold til deres sundhedsstatus. Aktuelt er regnearket blevet opdateret, så effekten af den mindre værdi, som smågrise fra hjemmeavlede polte har, nu medregnes. Det betyder, at følgende omkostninger nu indgår i den samlede pris på en hjemmeavlet polt:

  • Manglende heterosis ved zigzag-krysning.
  • Mangel på Duroc-effekt hos frasorterede renracede smågrise.
  • So-/galtandelen i smågriseproduktionen.

Samtidig er der justeret for omkostninger til vaccineforbrug ved hjemmeavl i forhold til indkøbte polte. Det vil sige, at omkostninger på de vacciner, som en polt normalt skal have, ikke er medregnet. Der er blot reguleret, så de to slags polte bliver prismæssigt sammenlignelige. Yderligere er diverse værdier for blandt andet kuldstørrelse, arbejdsløn og dækningsbidrag blevet opdateret.

Yderligere information

Ved indkøbte polte er der ikke indregnet eventuelle udgifter til karantænestalde og SPF-risikokassen.

* Når filen er åbnet/hentet, så gem filen på din pc, men husk at omdøbe den (filnavn skal slutte med ".xls").