23. februar 2016

Kom til temadag om løsgående diegivende søer i farestalden

Onsdag d. 2. marts 2016 afholder VSP og Jyden en faglig temadag med fokus på løsgående diegivende søer i farestalden. Det sker i Vemb, tilmelding er senest d. 29/2, og det er gratis at deltage.

”I 2021 skal 10 % af de danske diegivende søer være løse. En af de store udfordringer ved løse diegivende søer er produktionsformens konkurrencekraft. Men vi har gjort os en række gode erfaringer med løse diegivende søer, og det vil vi gerne fortælle om. I samarbejde med inventarfirmaet Jyden afholder vi derfor en faglig temadag om løsgående diegivende søer, hvor vi har fået sammensat et rigtigt spændende program, der komme rundt om vigtige faglige emner vedrørende løse diegivende søer, fortæller Vivi Aarestrup Moustsen, chefforsker i SEGES Videncenter for Svineproduktion.

Temadagen er onsdag d. 2. marts 2016 – det er fra kl. 09.30 – 15.00 hos Jyden, Idomvej 2, 7570 Vemb. Og det er for alle, der ønsker en faglig inspirationsdag om løse diegivende søer.

LÆS: Program for dagen

TILMELDING: info@jyden.com – senest d. 29/2. Det er gratis at deltage.

Faktaboks

SEGES Videncenter for Svineproduktion har løbende projekter – alene og sammen med både industrielle partnere og universiteter – med henblik på at udvikle farestier til løse søer til at være et konkurrencedygtigt alternativ til kassestier – og ikke mindst at sikre viden og erfaringer er tilgængelige for alle danske svineproducenter.

SEGES Videncenter for Svineproduktion har sammen med Aarhus Universitet, Jyden og en række andre industrielle partnere udviklet en faresti til løse farende søer (FF-stien), hvor der er taget hensyn til so, pattegrise og personale. Med henblik på at yderligere at forbedre pattegriseoverlevelsen har VSP efterfølgende – sammen med Københavns Universitet og Jyden - fortsat udviklingen af FF-sti-konceptet til SWAP-farestien.

VSP gennemfører sammen med inventarfirmaet Jyden projektet ’SWAP til løse søer’ med støtte af Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen.

LÆS: Løsgående søer i farestalden