25. februar 2016

Kontrolkampagne: Har du styr på håndtering af syge og tilskadekomne dyr?

Fødevarestyrelsen kører fra 1. marts til 30. juni kontrolkampagne med fokus på, hvordan syge og tilskadekomne dyr bliver håndteret i besætningen.

Der bliver udvalgt 100 slagtesvinebesætninger, der vil få uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsens kontrolenhed. Fokus vil være på, om syge dyr i besætningen bliver opdaget i tide, og hvordan de bliver håndteret - herunder om de er sat i sygesti, om sygestien er indrettet og brugt korrekt, om dyrlægens anvisninger følges, om der er korrekte medicinoptegnelser og registreringer af døde dyr.

”Mit indtryk er, at langt de fleste svineproducenter selvfølgelig har gode procedurer og orden i sagerne. Men jeg vil da opfordre til, at man benytter lejligheden til at tjekke op på sine sygestier og sikrer, at der er det nødvendige fokus på syge og tilskadekomne dyr. Hvis man er i tvivl om noget, så kan man gå ind og læse vores vejledninger her på siden" siger Claus Fertin, direktør i SEGES Videncenter for Svineproduktion.

Du kan også drøfte dine procedurer for syge og tilskadekomne dyr med din rådgiver eller din dyrlæge.

Vær’ især opmærksom på brok, prolaps og halebid!

Sygestier skal generelt indrettes og anvendes korrekt - men man bør være særligt opmærksom på underlaget, hvor mindst to tredjedele af dyrenes minimumsareal skal være blødt. Det bløde underlag i sygestien kan udgøres af en blød og eftergivelig gummimåtte og/eller tilstrækkeligt strøelse. Underlaget skal vurderes i forhold til det enkelte dyr i sygestien - f.eks. når der er dyr med navlebrok, er det afgørende, at de er i sygesti med tilstrækkeligt blødt underlag, så der ikke opstår sår på brokposen.

Dyr med prolaps skal isoleres i sygesti. Grisen skal behandles med smertestillende medicin og vurderes dagligt for, om det er forsvarligt fortsat at lade den leve. Er der ikke sket en væsentlig bedring i løbet af den første uge, skal grisen aflives.

Hvis man oplever halebid i sin besætning, skal man finde og fjerne den eller de grise, der bider haler. Man skal behandle og evt. indsætte grisene med halebid i sygesti, og finde de fejl i nærmiljøet, der kan være årsag til halebid. Det kan f.eks. være forkert klima i stien, fodringsfejl eller utilstrækkeligt beskæftigelses- og rodemateriale, der er årsag til, at grisene begynder at bide i haler.

Dyrlægens anvisninger og medicinoptegnelser

Fødevarestyrelsen vil have fokus på om dyrlægens anvisninger generelt følges, om der er korrekte medicinoptegnelser på den ordinerede medicin, og om døde dyr er noteret i registreringsskema. Det skal fremgå af medicinoptegnelserne, hvilken dato behandlingen starter/slutter, hvilke og hvor mange dyr der er behandlet, årsagen til behandlingen, hvilket lægemiddel der er brugt, og hvilken dosering og tildelingsmetode der er brugt.

Under kontrollen vil Fødevarestyrelsen vejlede om at få rettet evt. mangler og hjælpe med at forklare regler og lovgivning - men du kan med fordel gå ind og læse vejledningerne i faktaboksen på forhånd, så du er godt forberedt.

Her kan du hente vores vejledninger om sygestier, brok, prolaps, halebid, registreringsskemaer mm:

Branchekode for dyrevelfærd

Egenkontrol af dyrevelfærd

Skema til optegnelser over medicinsk behandling

Vækstmanagement

Manual om god antibiotikapraksis

Sygestier

Prolaps

Brok

Halebid