God dyrevelfærd

Afsættet for vejledningen er den tidligere ”Branchekode for dyrevelfærd i svinebesætninger”.

Branchekoden blev annulleret, i forbindelse med at det nationale krav om egenkontrol til dyrevelfærd blev ophævet i december 2016. Branchekoden er dog blevet brugt af mange til at skabe et overblik over gældende lovgivning og netop derfor er det valgt at udarbejde en opdateret vejledning til regelefterlevelse på dyrevelfærdsområdet.

Selv om det nationale krav om egenkontrol er ophævet, er det forsat nødvendigt at have et egenkontrolprogram for dyrevelfærd, såfremt du er en DANISH godkendt besætning. Mere information om dette kan du finde ved af følge nedenstående link.

I vejledningen finder du et overblik over de regler og krav, som findes for de danske besætninger med grise. Den giver desuden svar på nogle af de mest stillede spørgsmål indenfor dyrevelfærdsområdet. Vejledningen kan findes ved at benytte linket nedenfor.

Vejledningen vil løbende blive opdateret i denne online version.