11. juli 2017

Mere præcis måling af lugt

SEGES Svineproduktion har indkøbt et apparat, som i fremtiden vil gøre det både lettere og mere præcist at dokumentere miljøteknologi til danske landmænd.

Lige nu står der en ekstra trailer hos en landmand. På traileren står et apparat med det ikke så korte navn ”Proton-Transfer-Reaction Mass Spectrometer” - forkortet til PTR-MS. Kort fortalt er apparatet en avanceret måler af lugtstoffer, som kan hjælpe SEGES Svineproduktion, og dermed også de danske landmænd, til at teste ny miljøteknologi i blandt andet stald- og gylleanlæg.

”Indtil nu har metoden til dette været at opsamle luft i en pose og sende til et lugtdommerpanel. Men det giver selvsagt en vis usikkerhed. For eksempel kan en producent af en luftrenser sige, deres luftrenser kan fjerne eksempelvis 20 procent af udledningen. Det har bare været svært at dokumentere indtil nu,” siger Anders Peter Adamsen, der er chefforsker i Anlæg & Miljø hos SEGES Svineproduktion.

Der er fire af denne type apparater i landet: tre anvendes til forskning på universiteter, og nu også en hos SEGES Svineproduktion. Anders Peter Adamsen fortæller, at arbejdet med projektet foregår i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, som bl.a. arbejder på at videreudvikle en matematisk model til at omsætte de data, som opsamles på apparatet til en lugtkoncentration.

Til gavn for svineproducenterne

Udover at måle den direkte effekt af f.eks. en luftrenser vil denne teknologi også kunne bruges til andre teknologier og hos andre husdyr. Blandt andet kan SEGES Svineproduktion lave forsøg med tilsætningsstoffer til eller forsuring af gylle og se, hvordan det vil påvirke udledningen af lugtstoffer.

”Anskaffelsen af apparatet betyder, at vi i fremtiden kan teste effekten af forskellige miljøtiltag. Resultaterne vil vi løbende fremlægge. For den enkelte landmand giver det en større sikkerhed for, at effekten ved miljøtiltag på gården kan påvises meget mere præcist,” siger Anders Peter Adamsen.