15. december 2017

stor forskel i smågrisefoders produktionsværdi

En afprøvning af smågrisefoder viste stor forskel i produktionsværdien mellem de afprøvede firmaer. Foder fra Hornsyld Købmandsgård opnåede størst produktionsværdi, mens foderet fra DLG klarede sig dårligst.

”Resultatet af denne afprøvning overrasker os rigtig meget”, fortæller Jesper Poulsen, seniorkonsulent i SEGES Svineproduktion. ”Foderet fra DLG lå langt under niveauet fra de øvrige firmaer. Det er anden gang i træk, at de klarer sig så dårligt i en foderafprøvning. Og det er naturligvis ikke godt, for det betyder, at de svineproducenter, der bruger det foder, ikke vil kunne få de produktionsresultater, som de ellers må forvente at få.”

Det var foderet fra Hornsyld Købmandsgård, som opnåede den største produktionsværdi. I afprøvningen indgik desuden smågrisefoder fra Himmerlands, Danish Agro og ATR.

Tabellen viser resultaterne af afprøvningen og viser indeks-produktionsværdien med ens foderpris.

Kontrol DLG Himmerlands Danish Agro Hornsyld ATR
100 75 96 98 104 921
1) Foderet fra ATR indeholdt ikke organisk syre (blanding 2 og blanding 3) i modsætning til foderet i de andre grupper. Forbedring i daglig tilvækst og fodereffektivitet som gennemsnit af 58 forsøg gennemført af Videncenter for Svineproduktion ville føre til en øgning af PV-indeks fra 92 til 97. Samme beregning er ikke gennemført med aktuel foderpris.

”Når vi laver afprøvninger bruger vi et kontrolfoder, som vi kan måle ud fra. I denne afprøvning blev kontrolfoderet fremstillet af Danish Agro ud fra en række krav til indhold af næringsstoffer og råvarer. Det er krav, som vi stiller, og som har SEGES Svineproduktions anbefalinger til smågrisfoders næringsindhold og råvarer. Der blev produceret kontrolfoder til forsøget tre gange. Efter hver produktion af kontrolfoder gennemførte vi en række analyser for at sikre, at kontrolfoderet indeholdt de ønskede niveauer af næringsstoffer, og først derefter blev kontrolfoderet anvendt i afprøvningen”, fortæller Jesper Poulsen.

Derfor tester vi

Fordelingen mellem indkøbt færdigfoder henholdsvis hjemmeblandet foder ændres langsomt over tid, idet der bliver en større og større andel af svineproducenterne, der anvender hjemmeblandet foder. Det indkøbte færdigfoder udgør dog stadig en væsentlig del af svinefoderet, og SEGES Svineproduktion laver derfor afprøvninger for at sammenligne produktionsværdien af foderet mellem firmaer. Det gør vi, så svineproducenter kan bruge resultaterne til inspiration, når de skal vælge foderleverandør.