24. maj 2018

Antibiotika: Vi gør, hvad vi kan

Ny antibiotikavejledning har gjort det svært at nå målet om at reducere antibiotikaforbruget med 15 % fra 2015 til 2018. Men i branchen gør man, hvad man kan.

I forbindelse med MRSA-handlingsplanen i 2015 blev det aftalt med den daværende fødevareminister, at forbruget af antibiotika i svineproduktionen skulle sænkes med 15 %.

Allerede dengang var man fra SEGES Svineproduktion (tidligere VSP) tøvende med at love noget. Daværende direktør i VSP sagde dengang:

”En reduktion på 15 procent inden 2018 lyder ikke realistisk. Jeg vil love ministeren, at vi vil knokle for at bruge så lidt som overhovedet muligt. Men det er helt uomtvisteligt, at danske svineproducenter vil have mulighed for at behandle syge dyr, når det er nødvendigt”.

Flere udfordringer

Arbejdet med at reducere forbruget af antibiotika kører hele tiden, og erhvervet knokler på at nedsætte forbruget. Der har dog været nogle bump på vejen, som har haft en negativ indflydelse på reduktionen.

”I branchen vil vi meget gerne arbejde på at sænke forbruget. Men siden vi indgik aftalen i 2015, hvor vi også var skeptiske, er colistin blevet udfaset til fordel for neomycin. Det er sket som følge af en opdateret antibiotikavejledning fra Fødevarestyrelsen. Landmændene har (naturligvis) efterlevet den politiske beslutning og forbruget af colistin er faldet markant til et samlet forbrug på under 5 kg siden beslutningen,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion og fortsætter:

”Men hovedproblemet er, at reguleringen af antibiotikaforbruget på besætningsniveau bliver gjort op på antallet af doser, mens den nationale målsætning for reduktionen bliver gjort op på forbruget i kilo. Og da det nye antibiotikum vejer 10 gange mere end det, vi brugte tidligere, og man opgør forbruget i ton aktivt stof, er det, så at sige, blevet 10 gange så svært at nå målet. Samtidig bliver der produceret flere grise i forhold til 2015, hvilket også har negativ indflydelse på forbruget,” siger han.