14. juni 2018

Lavere forventninger til 2018 og 2019

Nyeste temperaturmåling for dansk svineproduktion giver forventning om forringet rentabilitet i 2018 og 2019.

Foderpriser og afregningspriser ændrer sig løbende, og det påvirker rentabiliteten i dansk svineproduktion. Derfor udgiver SEGES Svineproduktion to gange om året ”Temperaturmåling”, som giver et bud på den fremtidige rentabilitet. Den nyeste Temperaturmåling forudser lavere indtjening i år og næste år i forhold til analysen fra januar.

”Det ser ud som om de gode tider fra 2017 ikke vil vare ved den kommende tid. Lavere afregningspriser end forventet, som følge af et stort udbud af grisekød på verdensmarkedet, kombineret med højere foderpriser gør, at vi desværre ser frem imod negative resultater på både slagtesvin og smågrise,” siger Christian Fink, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Negativ indtjening

Forventningerne er, at en integreret produktion med en gennemsnitseffektivitet vil opnå negativt resultat på 36 kroner per gris i 2018 og 29 kroner i 2019. Og det ærgrer naturligvis Christian Fink.

”Det er brandærgerligt, at markedet den seneste tid har ændret sig så meget, så vi kan se frem mod negativ afregning. Men vi skal prøve at holde skindet på næsen og arbejde på fortsat at gøre vores arbejde så effektivt som muligt, så vi kan minimere tabet. Men desværre kan vi ikke kæmpe imod markedskræfterne,” slutter Christian Fink.

Resultatet vil blive negativt for både slagtesvineproducenter og smågriseproducenter med gennemsnitseffektivitet, mens de bedste 25 % forventes at kunne opnå positive resultater for så vidt angår de integrerede bedrifter og smågriseproducenterne. Slagtesvineproducenternes bedste 25 % vil opleve negativ rentabilitet i 2018.