21. juni 2018

Flere søer overlever

Årets opgørelse fra DAKA over sodødeligheden i Danmark viser, at det fortsat går i den rigtige retning. Sodødeligheden er nu på 11,0 pct. af årssøerne, og det er det laveste niveau siden 2000.

Det går fortsat i den rigtige retning for so-overlevelsen i Danmark. For niende år i træk dør eller aflives færre søer i danske stalde. I 2017 modtog DAKA 111.508 søer, og det er 1.400 færre end i 2016. Dødeligheden er faldet til 11,0 pct. af årssøerne og er dermed på det laveste niveau siden 2000.

”Det er gode nyheder, at der er færre søer, der dør eller aflives. Siden 2008 har vi i branchen arbejdet målrettet for at nedbringe antallet af døde søer, og det er glædeligt, at de initiativer har haft en positiv effekt,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør for SEGES Svineproduktion og fortsætter:

”Vi skal glæde os over, at vores indsatser virker, men selvfølgelig arbejder vi videre med initiativer, som kan hæve overlevelsen”, siger han.

Kig på dine søer

For at sikre at flere søer overlever, er det vigtigt at have dagligt tilsyn med søerne – også i weekenderne. Det er ved det daglige tilsyn, at du opdager syge eller skadede grise og derved kan gribe ind i tide og gøre en indsats. 

Hos søer skal du især være opmærksom på ben- og klovproblemer og huld. 

Har du syge eller skadede grise, skal du vurdere, om de skal flyttes til en sygesti, behandles med medicin eller aflives med det samme.

En plan for håndtering af syge og tilskadekomne grise skal du fastlægge i samarbejde med din praktiserende dyrlæge. Af planen skal det fremgå, hvad der skal ske med grisene, og hvem der er ansvarlig for det. Planen skal sikre, at det er helt klart, hvad der skal ske med syge grise i hvert enkelt konkret tilfælde.