9. juli 2018

Tjen 20 kr. mere per slagtesvin

De første erfaringer fra Produktionskoncept Slagtesvin er nu blevet samlet og giver dig gode råd til, hvordan du ved hjælp af overvågning kan tjene mere på dine slagtesvin.
De seneste år har SEGES Svineproduktion kørt ”Produktionskoncept Slagtesvin” i seks pilotbesætninger. Besætningerne har testet, om man ved hjælp af nye ledelses- og produktionskoncepter kan øge dækningsbidraget på slagtesvin. Og resultatet har været tydeligt i de seks pilotbesætninger: De deltagende besætninger har i gennemsnit opnået et øget dækningsbidrag på 20 kroner per gris.

Ifølge projektleder Joachim Glerup Andersen har overvågning af produktionen og en række krav og anbefalinger til besætningerne været medvirkende til det øgede dækningsbidrag.

”En af grundene til, at besætningerne har opnået så gode resultater, er blandt andet værktøjet ”28-dages tal”, som bliver brugt til at sammenligne produktiviteten mellem hold og besætninger. Og så har realtidsovervågning ved hjælp af vægte i stierne og opfølgning fra rådgivere og dyrlæger gjort, at besætningsejerne hele tiden har kunnet følge med i udviklingen. Det betyder, at de har kunnet sætte ind, hvis der pludselig er sket et fald i f.eks. tilvækst,” siger Joachim Glerup Andersen.

Brug selv erfaringerne

Målet med Produktionskoncept Slagtesvin har været at teste forskellige metoder til, hvordan man kan minimere antallet af fejl og opnå det fulde potentiale for sine slagtesvin.
Resultater og værktøjer er nu blevet samlet sammen og er mundet ud i to notater, hvor du kan få gode råd til, hvordan du kan øge dit dækningsbidrag.

”Det kræver selvfølgelig et øget fokus på ens dagligdag og viljen til at ændre på nogle af de ting, man plejer at gøre. Men det kan i sidste ende også betale sig. Det har projektet her vist. Jeg håber, at slagtesvineproducenterne vil tage det til sig og begynde at bruge nogle af de værktøjer, vi har samlet. For det virker,” siger Joachim Glerup Andersen.