29. maj 2019

Webinar: Hvad er op og ned på halekupering?

På en halv time fortæller vi dig, hvad det nye regelsæt for dokumentation og risikovurdering ved halekupering går ud på. Det er d. 20. juni fra kl. 12.00 – 12.30, og det er gratis at deltage.

Alle, der halekuperer grise, skal kunne dokumentere behovet for halekupering og lave en risikovurdering. Men hvad er det helt præcist, det går ud på? Regelsættet kan synes kompliceret, men det er faktisk ganske simpelt.

”Vi vil gerne udrede nogle af de misforståelser, der er ved det nye regelsæt for halekupering. Der er f.eks. flere, der tror, at de skal kunne fotodokumentere halebid i en besætning. Men det er ikke noget, man skal. Det er en mulighed. Til webinaret vil vi fortælle, hvad regelsættet går ud på, og hvordan man kan efterleve regelsættet. I SEGES Svineproduktion har vi lavet en række hjælpeværktøjer, som vi også forklarer, hvordan man kan bruge”, fortæller Helle Pelant Lahrmann, chefkonsulent i SEGES Svineproduktion.

Det er gratis at deltage i webinaret, som afholdes d. 20. juni kl. 12.00 – 12.30.

Har du spørgsmål, du gerne vil have uddybet, så send dem til Helle Pelant Lahrmann på hla@seges.dk.