31. juli 2019 | Opdateret 21. august 2019

Forholdsregler i forhold til mulig PRRS1-smitte

Desværre er der i slutningen af juli konstateret PRRS1-smitte på Hattings ornestation i Horsens. Smitte med PRRS via sæd kan forekomme men risikoen er generelt begrænset.

Status per 21. august 2019

Screeningen i avl- og opformeringsbesætninger (A&O) for PRRS forløber tilfredsstillende og nærmer sig en afslutning. Der er indtil videre påvist 2 opformeringsbesætninger med PRRS seropositive prøver, og begge har skiftet status til +PRRS1. Desuden er en karantæne hos en A&O besætning fundet positiv for PRRS1 i blodprøver.

For produktionsbesætninger er der indtil videre påvist 10 besætninger med seropositive blodprøver, hvoraf 3 har skiftet status til +PRRS1. Vi har ikke et komplet billede af, hvor mange produktionsbesætninger, der er undersøgt, da der analyseres både på Laboratorium for Svinesygdomme samt på DTU Vet.

At besætninger er blevet seropositive er ikke en bevisførelse for, at smitten kom via sæd. Det kræver en grundig genetisk analyse og sammenligning med de PRRS virus, som er påvist på ornestation Horsens.


SEGES Svineproduktion anbefaler følgende forholdsregler: 

AVL- OG OPFORMERINGSBESÆTNINGER

Hvis en so er insemineret med sæd fra Hattings ornestation i Horsens inden for den seneste uge, anbefaler vi at fjerne soen fra besætningen med det samme for at undgå smittespredning.

Er soen derimod insemineret med sæd fra Hattings ornestation i Horsens tidligere, er der ingen biologisk grund til at fjerne soen. Hvis det er tilfældet, kan en eventuel PRRS1 smitte allerede være startet, og derfor skal besætningen undersøges grundigt for forekomster af PRRS.

SEGES Svineproduktion kræver en smitteafklaring snarest muligt. Det er vigtigt, at vi får dokumenteret besætninger fri eller smittet hurtigst muligt.

Smitteafklaringen skal afdække, om der er kommet PRRS1 ind besætningen. Der udtages blodprøver, som indsendes til Laboratirum for Svinesygdomme i Kjellerup. Prøverne undersøges for antistoffer i Idexx ELISA.

Se hvordan du forholder dig i faktaboksen til højre.

PRODUKTIONSBESÆTNINGER

SEGES Svineproduktion anbefaler ikke at fjerne af inseminerede søer i produktionsbesætningerne.

SEGES Svineproduktion vil lade det være op til hver enkelt landmand at vurdere, om der skal fjernes løbne søer eller ej. Hvis man vælger at fjerne søerne, er det dog vigtigt, at man fjerner hele den sidste uges løbne søer straks.

Der sker ingen statusændringer fra Sundhedsstyringen pga. løbning med sæd fra Hattings ornestation i Horsens.

Anvendelse af sæd fra ornestation Horsens medfører ikke betinget status i sobesætningerne. Betinget status og statusændring kan alene udløses af laboratoriefund eller klinisk indberettet af den praktiserende dyrlæge

Hatting meddeler, at de har orienteret alle kunder via SMS og relevant information er lagt på deres hjemmeside under Nyheder.

Sidste tappedato var torsdag 25. juli, som blev sendt ud fredag 26. juli.

Har du spørgsmål?

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Bent Nielsen, afdelingschef i Veterinær & Kvalitetsforhold i SEGES Svineproduktion.

Bent Nielsen
+45 3017 8897
ben@seges.dk

Krav til avl- og opformeringsbesætninger

Aftal med den praktiserende dyrlæge at blodprøve alle søer løbet med sæd fra Horsens efter 1. juli én gang ugentlig i de næste tre uger, og få undersøgt blodprøverne for PRRS- antistoffer på Laboratorium for Svinesygdomme eller DTU-Veterinærlaboratoriet.

Anbefaling til produktionsbesætninger

SEGES anbefaler på det kraftigste, at der tidligst 3 uger efter seneste løbning med sæd fra Horsens udtages 20 blodprøver fra løbne søer. Såfremt de løbne søer er fjernet fra besætningen, udtages blodprøver af nærmeste kontaktdyr, således at det samlede prøvetal er 20. Besætningen testes kun 1 gang.