20. august 2019 | Opdateret 27. september 2019

Undersøgelse af PRRS-virus fra Hatting Horsens

DTU Veterinærinstituttet har efter aftale med SEGES og Hatting undersøgt hvilken variant af PRRS, der har ramt Hatting Horsens.

Opdateret 27. september 2019

Der har været et større opklaringsarbejde efter smitte med PRRS til den PRRS-negative ornestation Hatting Horsens. I den forbindelse har DTU Veterinærinstituttet efter aftale med SEGES og Hatting undersøgt hvilken variant af PRRS, der har ramt Hatting Horsens.

Analyserne viser, at virus er en rekombination mellem Unistrain PRRSV vaccinestammen (Amervac-like) og Suvaxyn PRRS  vaccinestammen (96V198-like). På baggrund af den høje grad af lighed til specielt Unistrain vaccine stammen, vurderes det, at denne rekombination er opstået for nyligt.

DTU Veterinærinstituttet har isoleret PRRS-virus fra 8 forskellige orner. Disse PRRS-virus er undersøgt grundigt ved en såkaldt sekventering af genomet (ORF2-ORF7), hvor man går ind og ser på byggestenene af PRRS-virusset.

De 8 PRRS1-virus, der er analyseret fra 2 forskellige indsamlingsdage fra Hatting, giver samme resultat. Derfor har der sandsynligvis kun været en introduktion af PRRS-virus til Hatting Horsens, som så har spredt sig på ornestationen.a

20. august 2019 

Der foregår et større opklaringsarbejde efter smitte med PRRS til den PRRS-negative ornestation Hatting Horsens. I forbindelse med dette har DTU Veterinærinstituttet undersøgt hvilken variant af PRRS, der har ramt Hatting Horsens.

I Danmark har vi nemlig hidtil primært haft to varianter af PRRS1. En unik dansk variant og en variant, der ligger op ad et virus, man kalder Lelystad.

DTU Veterinærinstituttet har isoleret PRRS-virus fra 8 forskellige orner. Disse PRRS-virus er undersøgt grundigt ved en såkaldt sekventering af genomet (ORF2-ORF7), hvor man går ind og ser på byggestenene af PRRS-virusset.

Analysen viser, at det isolat af PRRS1, der er påvist på Hatting Horsens, er en variant, som vi ikke før har set i Danmark. Samtidig tyder analysen på, at det nye PRRS1-virus er opstået ved, at to PRRS-virus har blandet sig, hvoraf det ene er et PRRS1-virus fra vaccinen ”Unistrain”; en forholdsvis ny PRRS-vaccine på det danske marked.

De 8 PRRS1-virus, der er analyseret fra 2 forskellige indsamlingsdage fra Hatting, giver samme resultat. Derfor har der sandsynligvis kun været en introduktion af PRRS-virus til Hatting Horsens, som så har spredt sig på ornestationen.

Fagligt ansvarlige

Afdelingsleder og specialedyrlæge
Charlotte Sonne Kristensen

Professor, DTU
Lars Erik Larsen