7. november 2019

Billigere slagtesvinestalde i fremtiden

I fremtiden kan man bygge langt billigere slagtesvinestalde ved at følge fast definerede standarder og bruge billigere materialer.

”Man kan kalde det staldens svar på et typehus. Der er det, der skal være for at have en optimal stald til slagtesvin. Ikke mere. Ikke mindre”. 

Sådan siger Kenneth Poulsen, byggechef i SEGES, mens han viser tegningerne frem til ’Konceptstalden’; en stald bygget efter fast design og billigere facadepaneler, som åbner mulighed for at dimensionere en smallere stald. Det giver i sidste ende også en større besparelse på punktfundamentet end traditionelt byggeri. 

”Kort fortalt har vi lavet et koncept, som beskriver, hvordan man kan bygge en slagtesvinestald hurtigt og konkurrencedygtigt. Konceptstalden følger nogle helt faste standarder, som er defineret i samarbejde med en række eksperter inden for området. Det gør hele byggeprocessen både hurtigere og billigere,” siger Kenneth Poulsen. 

Den nye staldtype bygges med sandwichpaneler med PIR-skum, som er et langt billigere materiale end de traditionelle. Konceptet bygger videre på projektet Letstalden, hvor projektgruppen blandt andet har arbejdet med forskellige typer byggematerialer.

500 kr. billigere

SEGES Svineproduktions beregninger viser, at Konceptstalden med det nævnte råhus vil være omkring 500 kroner billigere per stiplads i forhold traditionelt byggeri. Kombineres dette med en højere grad af standardisering på såvel stald som indretning, vil omkostningsreduktionen formentlig blive endnu større.

”Det er et strategisk mål for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion at producere flere slagtesvin i Danmark. For at fastholde eller øge slagtesvineproduktionen i Danmark, er det derfor vigtigt at kapitalbehovet reduceres og rentabiliteten forøges,” siger Kenneth Poulsen og fortsætter:

”Konceptstalden er selvfølgelig lavet med både høj dyrevelfærd, godt arbejdsmiljø og lavt forbrug af antibiotika for øje. Rammerne er altså fastsat ud fra, at den skal kunne opfylde kravene til morgendagens slagtesvineproduktion, hvor øget konkurrenceevne og produktionssikkerheder et must,” slutter han. 

Artiklen er fra Resultater 2019 fra SEGES Svineproduktion.