16. januar 2020

Offentligt møde på KU om markedsdrevet dyrevelfærd

Tirsdag den 3. marts 2020 afholder KU et arrangement, hvor resultater fra to samfundsvidenskabelige forskningsprojekter vil blive præsenteret og diskuteret.

Forskningsprojekterne, der bliver præsenteret til arrangementet, belyser mulighederne for at styrke salget af velfærdsproduceret svinekød her hjemme og i udlandet. 

Det ene projekt sammenligner dyrevelfærd på tværs af Danmark, Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien. Landene sammenlignes på baggrund af deres nationale lovgivninger og markedsandelene for de forskellige markedsdrevne initiativer for henholdsvis svinekød og kyllingekød.

Det andet projekt belyser mulighederne for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd.

Lokation: Arrangementet foregår i KU’s lokaler på Frederiksberg:

A1-01.01 Festauditoriet 
Bülowsvej 17 
Frederiksberg Campus 
Københavns Universitet