5. februar 2020

Lamaer indtager danske grisestalde

Dansk biotekfirma er ved at udvikle et produkt, baseret på proteiner fra lamaer, som kan have potentiale til at nedsætte behovet for brug af antibiotika og zink til smågrise. Med støtte fra GUDP og hjælp fra branchen bliver produktet nu testet i stor skala.

Hvad har lamaer med grise at gøre? Ikke meget, skulle man tro. Ikke desto mindre har det danske biotech-firma Bactolife udviklet produktet Ablacto+: Et såkaldt nanobody udledt fra antistoffer, som man ellers kun kender fra kamelfamilien. Produktet er afledt fra lamaer, men produceres uafhængigt af dyrene ved mikrobiel fermentering. Der skal altså kun bruges en blodprøve fra en lama, som derefter kan kopieres i laboratorium hos Novozymes, som også er partner i projektet. Herved kan produktionen opskaleres og effektiviseres.

”Nanobodies er bindingsproteiner, som binder sig til specifikke bakterietyper, som det så kan neutralisere, sandsynligvis uden der udvikles resistens. I dette tilfælde en specifik type E. coli, som er den bakterie, der forårsager fravænningsdiarré hos smågrise,” siger Sandra Wingaard Thrane, seniorforsker og medstifter af Bactolife ApS.

Ablacto+ er tidligere blevet testet på levende grise, hvor der er set en effekt i forhold til reduktion af de bakterier der forårsager fravænningsdiarré. Og med penge fra GUDP, Grønt udviklings- og demonstrationsprojekt under Miljø- og Fødevareministeriet, bliver det nu testet i større skala. Derfor bliver projektet lavet i partnerskab med SEGES Svineproduktion, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet og Novozymes.

”De resultater, vi har set, virker lovende. Derfor skal vi nu prøve det af under produktionsforhold i danske svinestalde. Om det virker i stor skala, vil tiden vise,” siger Nicolai Rosager Weber, dyrlæge hos SEGES Svineproduktion.

Ren win-win

Med andre ord er formålet med det storstilede forsøg at udvikle Ablacto+ fra koncept til et produkt, der er klar til godkendelse og kan markedsføres. Og lykkes det, er det godt nyt – ikke bare for Bactolife, som er i færd med at udvikle produktet, men også dansk svineproduktion.

”Der er ingen tvivl om, at det er dyrt og en udfordring for den enkelte svineproducent, når der sker udbrud af fravænningsdiarré som i dag bliver grise behandlet med antibiotika og medicinsk zink. Men i 2022 bliver det forbudt at anvende netop medicinsk zink, og der er ingen, der har ønsker om, at det sker på bekostning af mere antibiotika, hvor forbruget i Danmark har været konstant faldende de seneste mange år,” siger Nicolai Rosager Weber.