17. februar 2020

Konstituering af sektorbestyrelsen

I starten af februar blev sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion konstitueret. Sektorbestyrelsen har ansvaret for Landbrug & Fødevarer Svineproduktions politik og aktiviteter på svineområdet.

Den 5. og 6. februar var der bestyrelsesmøde for sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, hvor Erik Larsen blev genvalgt som formand og Søren Søndergaard som næstformand. Inden da skulle der vælges tre medlemmer på landsmødet den 9. januar 2020. Her blev Henrik Nielsen, Niels Aagaard Jørgensen og Søren Søndergaard genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne af sektorbestyrelsen

Sektorbestyrelsen består af ti personer – ni svineproducenter og en landbrugsrådgiver – der bliver valgt af fire forskellige valggrupper:

Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse udpeger tre medlemmer 

  • Erik Larsen (formand)
  • Niels Jørgen Thomsen
  • Torben Lyngsøe Povlsen

Danske Svineslagterier udpeger tre medlemmer

  • Søren Foged Overgaard
  • Ulrik Bremholm 
  • Palle Joest Andersen

Landsmøde for svinesektoren vælger tre medlemmer

  • Næstformand Søren Søndergaard
  • Henrik Nielsen
  • Niels Aagaard Jørgensen

DLBR

  • Merete L. Andersen

Fra venstre stående ses Søren Søndergaard, Ulrik Bremholm, Niels Aagaard Jørgensen, Palle Joest Andersen, Torben Lyngsøe Povlsen, Søren Foged Overgaard, Niels Jørgen Thomsen og Henrik Nielsen. Siddende ses Merete L. Andersen og Erik Larsen.

SEKTORBESTYRELSENS ROLLE

Sektorbestyrelsen afholder 10-12 møder om året, hvor der besluttes, hvordan fremtiden for dansk svineproduktion bliver sikret bedst muligt. Bestyrelsen har nemlig ansvaret for Landbrug & Fødevarer Svineproduktions politik og aktiviteter på svineområdet, som blandt andet indebærer beslutninger for innovationsområdet, avl, veterinære aktiviteter – herunder laboratorium for svinesygdomme, sundhedskontrollen, SPF-system og informationsaktiviteter.