12. marts 2020

Corona: driften fortsætter

Kan vi få hentet grise? Kan grise slagtes? Er der SPF-besøg som planlagt? Få svar på dine spørgsmål her.

Vi får lige nu mange spørgsmål i forhold til blandt andet opretholdelse af drift. Situationen ændrer sig løbende, men lige nu kører alle driftsfunktioner som normalt.

Kan du få hentet dine grise?
Ja. Det er op til den enkelte vognmand at beslutte, hvorvidt han vil hente grise eller ej. Men pt. har vi ingen meldinger om, at det ikke kan lade sig gøre.

Kører eksport af grise som vanligt?
Ja. Fødevarestyrelsens dyrlæger arbejder fortsat med eksporter.

Bliver grise fortsat slagtet?
Ja – det betragtes som en kritisk vigtig opgave.

Er Kødkontrollen på arbejde?
Ja - det betragtes som en kritisk vigtig opgave.

Vil der være SPF-besøg som vanligt?
Dyrlægeforeningen melder ud, at alle besætningsdyrlæger fortsætter med at køre på besætningsbesøg, som de plejer. Skulle de blive syge, bliver de selvfølgelig hjemme. Hvis det medfører, at besøgsfrister eller lignende overskrides, tages beslutning om løsning, efterhånden som vi kommer til det.  Landbrug & Fødevarer/SEGES begynder nu at se på mulige scenarier og lave planer, hvis det bliver aktuelt.

Udfører Laboratoriet undersøgelser?
Laboratoriet vil være åbent som vanligt for indlevering af materiale til diverse analyser og telefonisk henvendelse. Vi gennemfører alle vores sædvanlige undersøgelser, men der kan forekomme forsinkelser. Ikke alle undersøgelser ved Diagnostisk Center, DTU, Statens Seruminstitut og Fødevarestyrelsen udføres på nuværende tidspunkt. Det medfører, at ikke alle analyse ønsker kan opfyldes på nuværende tidspunkt. Kontakt gerne Laboratoriet, hvis du har spørgsmål.