14. marts 2020

Polens grænser lukker – men ikke for import

Polen har, ligesom Danmark, valgt at lukke deres grænser. Men hvordan skal du forholde dig?

Der har dagen igennem været en række spørgsmål fra især smågriseeksportører om, hvordan de skal forholde sig til Polens udmelding om at lukke grænser fra i morgen, den 15. marts.

Vi har talt med Fødevarestyrelsen, som har været i dialog med de polske myndigheder. Og indtil videre vil grænserne være åbne for varer ind og ud af landet - ligesom det er tilfældet med de danske grænser.

På Fødevarestyrelsens side "Eksportportalen" kan du følge seneste nyt om eksport af bl.a. grise. Fødevarestyrelsen opfordrer også vognmænd til at tage deres forholdsregler og skriver bl.a.:

"Uagtet at de nye restriktioner ikke omfatter transport af varer og levende dyr, opfordrer Fødevarevarestyrelsen alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation."

For at vognmænd, som transporterer grise fra Danmark, er orienteret om situationen, sender vi senere i dag et nyhedsbrev til alle transportører.