26. juni 2020

PattegriseLIV: Staldskole i Skjern

Staldskolerne er med til at løfte niveauet hos so-holderne med et par nye øjne. Hos Thomas Rahbek i Skjern fik driftslederen flere inputs, som kan hjælpe med at øge overlevelsen i farestalden.

Der var indkaldt til 3. staldskole møde i SvineRådgivningens gruppe 1, hos ejer Thomas Rahbek i Skjern, hvor driftsleder Heidi Wøldike Dobra var vært i slutningen af maj.

Sammen med deres Rådgiver Allan Mikkelsen fra SvineRådgivningen har besætningen i første kvartal i 2020 formået at sænke andelen af døde pattegrise indtil fravænning med 1,4 procentpoint og fravænner nu 0,3 gris mere per kuld.

Det er blandt andet sket ved at have fokus på pattegrisedødelighed, at personalet møder tidligt på store faringsdage og optimering af nærmiljøet i pattegrisehulerne.

Nye øjne skal løfte arbejdsprocessen

Til staldskolemødet var det tid til at få mere inspiration fra de andre deltagere. Heidi Wøldike Dobra gennemgik besætnings problemstillinger, og de andre staldskoledeltagere blev på staldgennemgan-gen bedt om at have særligt fokus på sult grise dag fire til syv efter faring, dødfødte grise samt at komme med gode ideer til et godt nærmiljø i store smågrisehuler.

Forsker Trine Friis fra SEGES Svineproduktion deltog i staldskolemødet. Netop møderne er en vigtig læringsproces for de besætninger, som er en del af PattegriseLIV 2.0:

”Vi ser rigtig tit, at deltagerne får et stort udbytte af at være vært ved staldskolemøderne. De får et par nye øjne på besætningen, som udvikler arbejdsprocessen og forholdene for søer og pattegrise,” lyder det fra hende.

 • Mødet startede i laden i corona-sikker afstand.
 • Så gik turen til stalden, hvor deltagerne blev introduceret til besætningens praksis.
 • Det var især nærmiljøet i hulerne, der var i fokus.
 • Efterfølgende gav deltagerne gode bud på, hvordan besætningen kan reducere pattegrisedødeligheden yderligere.
 • Rådgiver Allan Mikkelsen gennemgår her quizzen, som deltagerne skulle besvare i forbindelse med staldskolemødet.

Efter staldrunden gav staldskoledeltagerne blandt andet følgende råd til Heidi ved:

 • Fokus på dødfødte grise 
  • Rygspækscanning af søer, for at få søerne i bedre huld
  • Tildeling af mere halm til søerne før faring
 • Fokus på sult grise dag fire til syv efter faring 
  • Tømme søernes kryber hurtigere efter fodring så soen har adgang til rent vand
  • Færre flyt og byt af grise
  • Krybbe med mælk ved store kuld
  • Hurtigere opsamling af sult grise i de kritiske dage efter faring
 • Gode ideer til et godt nærmiljø i store smågrisehuler
  • Ekstra varme i de store huler i form af ”brødristere” og varmelamper