3. juli 2020

Hvem skal være årets elev?

Har du en elev, som er en god ambassadør for branchen, og som udviser faglighed, initiativ og nysgerrighed? Så skal du indstille vedkommende til ’Årets elev i svineproduktion’.

Prisen 'Årets elev i svineproduktion' er målrettet elever på landmandsuddannelsen, og vinderen annonceres i forbindelse med Årsmødet i oktober, når SEGES Svineproduktion holder 'Viden på tværs', som er afløser for Svinekongressen.

Alle bedrifter og skoler med landmandsuddannelsen, der har/har haft elever (1. HF eller 2. HF) ansat/på skole i perioden 1.1.2020 til 31.12.2020, har mulighed for at indstille én elev pr. bedrift/skole. Indstillingen skal betragtes som en fælles indstilling enten mellem arbejdsgiver og elev eller skole og elev.

Om indstillingen 

  • Bedømmelseskomitéen lægger vægt på, at vinderen er en god ambassadør for branchen.
  • Eleven skal være en gevinst for arbejdspladsen – både fagligt og socialt.
  • Indstillingen vil blive vurderet på elevens evne til at vise faglighed, engagement og nysgerrighed.
  • Vinderen er ikke nødvendigvis frembrusende eller en elev med gode ”skriftlige” færdigheder.
  • Indstillingsformen er fri (lydfiler, video, PowerPoint, Word, m.fl.).
  • Indstillingerne må have et maximalt omfang af tre A4 siders tekst. Andre former for præsentation skal kunne afvikles på 5 minutter.

Indstil din kandidat

Har du en kandidat, du gerne vil indstille til Årets elev, skal du sende din indstilling til Annemette Christensen på email amc@seges.dk.

Der er deadline for indstilling d. 21. september 2020 kl. 12.00.

Brug gerne vores skabelon, når du indstiller din kandidat.

Indstil årets elev - brug dette skema
Bedømmelseskomitéen består af en journalist fra Landbrugsavisen, en svineproducent, en forstander fra landbrugsskolerne, en underviser i svineproduktion og et bestyrelsesmedlem fra SEGES Svin og afdelingslederen for SEGES Events.