10. august 2020

Gode råd ifm. midlertidig nedsat slagterikapacitet

Som følge af COVID-19 er der nedsat slagtekapacitet flere steder. Vi har samlet en række gode råd til dig, som får udskudt afhentningen.
Vi er i SEGES Svineproduktion opmærksomme på den situation, mange slagtegriseleverandører står i netop nu, hvor slagtekapaciteten flere steder er nedsat som følge af udbrud af COVID-19. Det, oven i en periode med høje temperaturer. 

”Det er en beklagelig situation, vi står i lige nu. Udover at det kan være svært at få sine dyr slagtet, sker det midt under en hedebølge. Det er derfor vigtigt, at der er styr på både ventilation og overbrusning i stalden. Specielt hvis situationen med nedsat kapacitet betyder, at nogle grise må gå længere tid end ellers planlagt,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

SEGES Svineproduktion følger hele tiden udviklingen. De foreløbige råd er som følger:

Håndtering af overskydende smågrise

- Snak med din smågriseleverandør om, hvorvidt næste hold kan eksporteres, så du får frigivet plads i stalden- Udnyt staldens kapacitet fuldt ud: Øg belægningen op til 50 % inden for de lovlige belægningsgrader i de første fire uger efter indsættelse

Ventilation og vand 

I de varme dage er det vigtigt, at der er 100 % styr på temperaturen i stalden:

- Tjek, at vandforsyning giver den mængde, den skal
- Overbrusning skal indstilles, så den giver 2 – 3 gange i timen af 2 – 3 minutters varighed fra 9 – 22
Håndbogsblad om overbrusning
- Rens vægventiler og luftindtag under tagudhæng, så der er fri passage for luft
- Sørg for at udsugningsskorstenen er ren, så den har den rette kapacitet
- Spjæld skal være serviceret og kunne åbne helt
- Test at alarmanlægget og nødventilation virker, som det skal
Håndbogsblad om kontrol af anlæggets mekaniske funktion

Håndbogsblad om kontrol af temperatur og falsk luft

Fodringsstrategier

Det anbefales pt ikke at ændre fodringsstrategier radikalt for at nedsætte tilvæksten, da der er tale om en udfordring, som forhåbentlig ikke strækker sig over mange uger. Men har du en høj slutfoderstyrke, kan du med fordel nedsætte den til mellem 2.6 og 2.8 FEsv pr dag for at sænke både tilvækst og varmeproduktion.
Har du mulighed for at fodre i udleveringsrum, kan du eventuelt bruge dette til at have grise i en periode.    
Sidst, men ikke mindst, anbefales det at gå en ekstra daglige runde i stalden for at holde øje med at ventilationen virker, som den skal, og grisene har det godt. 

Nedsæt smitterisikoen blandt medarbejdere

Uagtet situationen med nedsat slagtekapacitet opfordrer SEGES Svineproduktion til fortsat at følge myndighedernes anbefalinger og rådet om at blive testet for COVID-19, hvis man er i tvivl.

”Vi ved, at I er mange, som gør alt, hvad I kan, for at holde corona ude af jeres bedrift. Men ovenpå en sommerferie-periode, hvor mange medarbejdere måske har været udenlands, vil vi gerne opfordre til, at man bliver testet ved hjemkomst og naturligvis følger myndighedernes anbefalinger,” slutter Christian Fink Hansen.