26. august 2020

På vej mod ansvarlig, certificeret soja

Som et skridt på vejen mod en mere bæredygtig og ansvarlig produktion, har danske griseproducenter valgt at støtte et initiativ for mere ansvarlig sojaproduktion.

Danske griseproducenter er internationalt anerkendt som nogle af verdens dygtigste og samtidig helt i front på bæredygtighed og klima. Nu tager vi som branche et stort skridt mod ansvarlig, afskovningsfri sojaproduktion som en del af den aftale, det samlede landbrug har indgået. Da en væsentlig del af den importerede foder-soja netop bruges i griseproduktionen, har det været et meget vigtigt skridt:

”De seneste mange år har vi rykket os meget på vores måde at producere grise på. Både i forhold til avls-arbejde, som har medvirket til blandt andet markant lavere foderforbug, udvikling af nye metoder til at nedsætte udledning af f.eks. fosfor og hele vores arbejde med at finde alternativer til medicinsk zink. Men vi kan hele tiden blive bedre. Derfor tager vi nu næste ansvarlige skridt, når vi tilslutter os samarbejdet om at bruge certificeres soja,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

En del af DANISH

Kort fortalt betyder initiativet, at alle danske griseproducenter, som er med i DANISH, i fremtiden vil arbejde på at sikre, at importeret soja lever op til en række fælles definerede og fagligt funderede krav. Hvordan det vil blive implementeret i DANISH er endnu ikke meldt ud, men vil blive det snarest. Dog vil samarbejdet med bl.a. grovvarebranchen sikre, at det ikke bliver den enkelte griseproducent, som skal tage stilling til, om foderet har de rigtige certifikater.

”Vi arbejder på at lave en løsning, hvor det er de enkelte producenter at foderstoffer, som køber soja ind efter de fælles brancheregler. Når DANISH er på besøg for at udstede nyt certifikat, vil det blive kontrolleret, at leverandøren har de nødvendige godkendelser. På den måde vil vi sikre, at det ikke er den enkelte producent, som skal sikre, at certifikaterne nu også er på plads, det kommer simpelthen til at ligge hos foderleverandørerne via DANISH,” siger Christian Fink Hansen.

Han fortæller samtidig, at beslutningen dog potentielt kan give griseproducenterne ekstra omkostninger, fordi markedet for certificeret eller verificeret ansvarlig, afskovningsfri soja stadig er under udvikling. Det er også derfor, det ikke er muligt at nå i mål fra dag ét.

”Men vi vil ikke sidde og vente på, at markedet er helt omstillet og færdigudviklet. Vi tager stilling nu og sætter mål frem mod 2025. Dermed demonstrerer danske griseproducenter endnu en gang stor ansvarlighed på frivillig basis. Det viser også, at de ønsker at fastholde og udbygge positionen som verdens mest bæredygtige," siger han.


Test af alternativer

SEGES Svineproduktion har de seneste år arbejdet på at finde lokalt producerede alternativer til soja. Der er håb, og lovende resultater, men et skifte fra en proteinkilde til en anden tager tid.

”Soja er umuligt at erstatte fra den ene dag til den anden, fordi soja har så gode ernæringsmæssige egenskaber. Det kender vi tilsvarende også fra mange fødevarer, som skal være rige på planteprotein. Her er soja ofte også en uhyre vigtig ingrediens,” siger Christian Fink Hansen.

Så snart vi ved mere om, hvordan de nye tiltag vil blive implementeret, vil det blive delt via bl.a. Svineproduktion.dk

 

  • Konkret ventes kravet om ansvarligt produceret soja at blive del af den danske branchestandard DANISH. Dermed kan landmanden regne med, at det foder, han eller hun køber fra DANISH-godkendte foderfirmaer, lever op til brancheaftalen.
  • I perioden frem til 2025 er der sat konkrete delmål. De betyder, at minimumsandelen af certificeret eller verificeret ansvarlig soja optrappes (2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024 80 %, 2025: 100 %)