3. september 2020

Nyt om porcint parvovirus

Der er kommet en ny stamme for porcint parvovirus til Danmark, som kan inficere den drægtige bør. Alle polte bør vaccineres, da virus findes i alle besætninger.

Der findes kun én serotype af porcint parvovirus (PPV). Der er mange PPV-stammer med små forskelle i generne, som groft kan deles op i genotype 1 og 2. Indtil 2007 skyldes parvoinfektion altid genotype 1. I 2015 steg frekvensen af parvovirus dog i abortsager pludselig fra ca. 3 til knap 20 pct. Samtidig skiftede den mest udbredte genotype fra genotype 1 til genotype 2. Virussen kan havde konsekvenser for antallet af levendefødte.

Kan inficere den drægtige bør

”Parvovirus giver ikke sygdom, men virus kan inficere den drægtige bør. Smittes fostret inden dag 35, kan der ses fosterdød eller omløbning, mens smitte mellem dag 35 og dag ca. 70 kan give lav kuldstørrelse og mumificerede fostre. Smitte efter dag 70 kan fostret normalt modstå. Der ses kun abort, hvis alle fostrene dør. Parvovirus er robust, så virus findes i næsten alle besætninger,” lyder det fra Flemming Thorup, chefforsker i SEGES Svineproduktion.

Kilder: 2006-2015: Lars E. Larsen. 2016-2020: Svend Haugegaard

Vaccination virker

Ved vaccination beskyttes fostret mod infektion. Bliver en polt ikke smittet eller vaccineret før den løbes, smittes den i første drægtighed. Polte skal derfor vaccineres inden løbning. Vaccinerede gylte og søer kan fortsat smittes med PPV og udskille virus uden at blive syge. Der er ikke dokumentation for, at stigningen i fund af PPV i abortsager skyldes vaccinesvigt. I mange år er der vaccineret med genotype 1 i Danmark, mens de nyere vacciner indeholder genotype 2-stammer. 

Hvorfor ser vi flere positive indsendelser nu?

Der findes flere teorier om, hvorfor flere søer testes positiv for parvovirus.

Det er uvist, om stigningen i antallet af PPV-positive indsendelser skyldes den øgede udbredelse af genotype 2 virus i Danmark.

”Vi ved ikke, hvorfor der nu hyppigere findes parvovirus ved abort. Måske beskytter nogle vacciner ikke lige så godt mod genotype 2 som mod genotype 1, så søerne skal danne mere antistof for at beskytte fostrene mod genotype 2 end mod genotype 1,” siger Flemming Thorup og tilføjer: 

”Enkelte søer, som har antistof nok imod genotype 1, vil måske ikke være fuldt beskyttede imod genotype 2. Det er også muligt, at genotype 2 er mere virulent, så der er mere virus i de fostre, der sendes til undersøgelse, så flere fostre testes positive, selv om der reelt ikke er flere tilfælde i besætningerne. Disse teorier er dog ikke dokumenterede.”.

Anbefalinger

Det anbefales, at vaccinere alle polte med en PPV-vaccine. Det forventes, at de eksisterende vacciner beskytter helt eller delvist mod begge genotyper, da der ikke er set en eksplosiv stigning i omløbninger samtidig med, at type 2 har spredt sig i Danmark.