25. november 2020

Indstil kandidater til L&F Svineproduktions bestyrelse

I januar 2021 skal der vælges et nyt medlem til Landbrug & Fødevarer Svineproduktions bestyrelse. De lokale Landbo- og Familiebrugsforeninger opfordres til at indstille kandidater. Deadline for indstilling er d. 7. januar 2021.

I begyndelse af det nye år skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. Det ekstraordinære valg sker som følge af den nyvalgte L&F formand Søren Søndergaards udtrædelse af bestyrelsen i L&F Svineproduktion. Han var valgt af de lokale foreninger, og derfor skal der udpeges et nyt medlem.

Alle danske griseproducenter kan stille op til valg, men det er påkrævet, at man er indstillet af en Landøkonomisk forening. Så hvis du er interesseret i at stille op, skal du henvende dig til din lokale forening.

Den 7.januar er sidste dag for at indstille kandidater til Landbrug & Fødevarer Svineproduktions bestyrelse. Selve valget bliver afgjort på Landsmøde for Svinesektoren den 12. januar 2021. 

Sektorbestyrelsens arbejde

Sektorbestyrelsen afholder 10-12 møder om året, hvor der besluttes, hvordan fremtiden for dansk griseproduktion bliver sikret bedst muligt. Bestyrelsen har nemlig ansvaret for Landbrug & Fødevarer Svineproduktions politik og aktiviteter på griseområdet, som blandt andet indebærer beslutninger for innovationsområdet, avl, veterinære aktiviteter – herunder laboratorium for svinesygdomme, sundhedskontrollen, SPF-system og informationsaktiviteter.

Vil du vide mere om arbejdet, kan du kontakte:

Erik Larsen på 4092 6730 eller Martin Andersson på 4076 4426.