11. januar 2021

Valg til LFS: Mød de 4 kandidater

Tirsdag vælges nyt medlem til Landbrug & Fødevarer Svineproduktions bestyrelse. Der er fire opstillede kandidater.

Den 12. januar 2021 er der ekstraordinært valg til bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion i forbindelse med ”Landsmøde for Svinesektoren”. Det ekstraordinære valg sker som følge af den nyvalgte L&F formand, Søren Søndergaards, udtrædelse af bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion. De Landøkonomiske foreninger har siden december kunnet indstille kandidater.

Udover et menigt medlem af bestyrelsen vil der også, blandt de fire kandidater, bliver valgt en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen vil den 8. februar 2021 konstituere sig. I 2022 vil der igen være ordinært valg til bestyrelsen.

Der er fire kandidater, som er på valg til bestyrelsen:

Søren Bak Andersen
Torben Farum
Karl Eric Pedersen
Allan V. Pedersen