8. februar 2021

Ny næstformand i sektorbestyrelsen

Sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion er blevet konstitueret på mandagens sektorbestyrelsesmøde. Her er også ny næstformand blevet valgt.

Sektorbestyrelsen for Landbrug og Fødevarer Svineproduktion har konstitueret sig på dagens bestyrelsesmøde. Erik Larsen er genvalgt som formand og ny næstformand er Allan V. Pedersen, som blev valgt til sektorbestyrelsen i januar. Medlem af udvidet formandskab er Ulrik Bremholm.

Allan V. Pedersen er smågriseproducent og har sin bedrift ved Give. Udover at være blevet en del af Landbrug & Fødevarer Svineproduktions sektorbestyrelse, og nu valgt som næstformand, har Allan V. Pedersen også erfaring med organisatorisk arbejde fra bl.a. Jysk Landbrugs bestyrelse og partipolitisk arbejde. 

Efter dagens konstituering ser sektorbestyrelsen ud som følger:

Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse udpeger to medlemmer 

Erik Larsen (formand)
Torben Lyngsøe Povlsen

Danske Svineslagterier udpeger tre medlemmer

Søren Foged Overgaard
Ulrik Bremholm
• Palle Joest Andersen

Familielandbruget udpeger ét medlem

Niels Jørgen Thomsen

Landsmøde for svinesektoren vælger tre medlemmer

Allan V. Pedersen (Næstformand)
Henrik Nielsen
Niels Aagaard Jørgensen

DLBR

Merete L. Andersen