18. februar 2021

Placering af store husdyrbrug i Danmark

SEGES har fremstillet et GIS-kort, der gør det muligt at foretage indledende screening af egnede placering af store husdyrbrug.

Lugtgeneafstande og ammoniakkrav på naturarealer er i mange tilfælde en udfordring, i forhold til hvor man kan placere et stort husdyrbrug. Det er i øjeblikket ikke økonomisk eller teknisk muligt helt at fjerne lugt- eller ammoniakemissionerne fra et husdyrbrug. Derfor er den eneste løsning ved etablering af nye husdyrproduktioner at holde afstand til beboelser og natur, så husdyrbruget ikke overstiger de fastsatte beskyttelsesniveauer.

SEGES har derfor fremstillet et landsdækkende GIS kort, der gør det muligt at foretage en indledende screening af egnede placeringer for store husdyrbrug.

I beregningscasen (eksemplet) er der et ønske om at finde en egnet placering til en slagtegrisestald med et netto produktionsareal på 5.500 m2 (8.500 stipl.) svarende til produktion af godt 32.000 slagtegrise/år.

5.500 m2 slagtegrisestald har en emission på ca. 6.000 kg NH3-N når BAT krav overholdes.

Det svarer til:

  • Et rent sohold med 2.250-2.600 årssøer eksklusive smågrise (7,5-30 kg
  • En kvægstald med 675 malkekøer indrettet med fast drænet gulv (BAT-krav for konventionelle) 
  • Kyllingehuse med en årlig produktion af ca. 1,7 mio. kyllinger (2 huse á 5.000 m2)

Kortet er fremstillet som Zip-komprimerede tap-filer, der skal hentes ind i eget GIS-program.