17. marts 2021

Ekstra ædepladser giver større tilvækst

Ved at fordoble antallet af ædepladser til smågrise er der mulighed for at øge den daglige tilvækst med op til 30 g per gris. Det viser en afprøvning fra SEGES Svineproduktion.

Fodres smågrisene via rørfodringsautomater, og vokser de ikke, som du ønsker? Så kan det være, at du skal give dem mere plads ved foderet. I en ny afprøvning har SEGES Svineproduktion undersøgt, hvorvidt tilvæksten kunne øges, når der var flere ædepladser.

Her viste afprøvningen, at i stierne med ekstra ædepladser steg den daglige tilvækst fra 485 g i kontrolstierne til 514 g i stierne med de ekstra ædepladser i vægtintervallet 6,3-26 kg. I afprøvningen blev der indsat det antal grise i stierne ved fravænning, som der måtte gå i stien ved 30 kg.

”I mange besætninger skal væsentlig flere grise dele om en ædeplads, end det var tilfældet i afprøvningsbesætningen. Derfor vurderes potentialet for en højere tilvækst at være endnu større i de besætninger, fordi der er mere pres på adgangen til foder. Samlet set tyder resultaterne på, at der er et uudnyttet vækstpotentiale ved de danske smågrise,” fortæller Helle Pelant Lahrmann, teamleder, ph.d., i SEGES Svineproduktion.

Den opnåede højere tilvækst på ca. 30 g/dag ved grise i vægtintervallet 6,3-26 kg svarer til en besparelse i foderomkostninger på 2 kr. per gris, under antagelse af at der ikke er mere foderspild, og at foderudnyttelsen reduceres som følge af den højere tilvækst (-0,13 FEsv/kg tilvækst).

Hold øje med kø

Smågrisene billedet står i kø til foderautomaten. Potentialet for en højere tilvækst kan øges ved at udvide antallet af ædepladser. 

”Er du i tvivl om, hvorvidt der er tilstrækkelig med ædepladser til grisene, så hold øje med, om der står grise i kø midt på eftermiddagen, hvor grisenes ædemotivation er høj,” lyder opfordringen fra Helle Pelant Lahrmann, og tilføjer:

”Grisene har godt nok adgang til foder hele døgnet, men grise har en ret fast døgnrytme, og resultaterne fra afprøvningen indikerer, at grisene optager mindre foder, hvis de ikke kan komme til at æde i den periode, hvor ædemotivationen er høj.”

Fremtidige afprøvninger skal fastlægge det produktionsmæssige optimale antal ædepladser per gris ved at inkludere foderforbruget.