17. marts 2021

Podcast: Er dine grises vand rent nok?

Forurenet drikkevand er skidt for især de mindste grise, som endnu ikke er fuldt modstandsdygtige. Derfor skal du sikre dig, at vandet i ventilerne er rent, og der er rigeligt af det.

Rent drikkevand til pattegrise og smågrise er nødvendigt for at have en god produktivitet og nedsætte risikoen for diarré. Der findes flere forskellige vandrensningsanlæg, men til at starte med kan du selv prøve at rense anlægget ved at skylle rørene igennem, rense drikkeventilerne og desinficere vandrørene for eksempel ved at bruge et godkendt produkt, der fordeles med medicinblanderen. Det fortæller chefforsker Hanne Maribo fra SEGES Svineproduktion i en ny podcast.

”Det er vigtigt, at grisene får rigeligt og rent drikkevand. For uden vand, ingen foderoptagelse. Der skal ikke være colibakterier eller alt for højt kimtal i vandet. Syge grise drikker ofte mere, end de spiser, så en gris med diarré på grund af bakterier får bare endnu flere bakterier ned i maven. Men du kan selv gøre noget for at sikre rent vand til grisene,” siger hun i podcasten.

 
Få gode råd til, hvordan du sikrer rent drikkevand til dine grise i podcasten.

Varme er bakteriernes bedste ven

Selvom stalden er ren, når søer eller smågrise sættes ind, er det ikke ensbetydende med, at vandet også er rent. 

”Når man rengør stalden med højtryksrenser, er der en risiko for, at der ryger bakterier op i vandrørene via drikkeventilerne. Det står så i varme vandrør og netop varme er bakteriernes bedste ven,” siger Hanne Maribo.

Gode råd fra podcasten

De gode råd, som du kan høre mere om i podcasten, er derfor:

  • Få en test af vandet i stalden – og ikke direkte fra vandforsyningen, hvor vandet som udgangspunkt altid er rent. Det koster 350-450 kr. for en dyrkning på et godkendt laboratorie.
  • Er der et kimtal på over 200 eller colibakterier i vandet, skal du i gang med at rengøre vandrør og rense ventiler
  • Brug medicinblanderen til at køre godkendte desinfektionsmidler igennem. Det er vigtigt, du gør det, når der ikke er grise i stalden, da ikke alt desinfektionsmiddel er godkendt til, at grisene må drikke det. Du kan sikre dig, at al væsken er i alle rørene og ude af rørene igen ved at købe et middel med farve eller selv tilsætte frugtfarve.