18. marts 2021

Spørgeundersøgelse om halekupering: Dit svar tæller

Der er lige nu store diskussioner om fremtiden for halekupering i hele EU. Men hvordan går det på EU-niveau? Det skal et spørgeskemaundersøgelse afdække.

Diskussionerne om halekupering går højt i EU, og reglerne for halekupering er under pres. Og der kan komme lovgivning inden for området, hvis de europæiske svineproducenter ikke selv er med til at vise, at branchen tager udfordringen alvorlig.

Den europæiske landbrugsorganisation Copa Cogeca har derfor taget initiativ til en spørgeundersøgelse blandt europæiske svineproducenter. Copa Cogeca skal bruge svarene i de videre diskussioner med EU-Kommissionen om reglerne for halekupering. Samme spørgeskema er derfor sendt til svineproducenter i hele Europa. 

SEGES Svineproduktion og Landsforeningen for Danske Svineproducenter bakker naturligvis op om vores europæiske kollegaer. Derfor vil der i de kommende dage lande et spørgeskema i alle danske svineproducenters e-boks med spørgsmål om halekupering, som vi vil opfordre jer til at svare på.

Vi kan netop vise, at danske svineproducenter gør det godt, og at vi er kommet langt med at foretage risikovurdering af vores stalde og dokumentere halebid, før vi halekuperer.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Christian Fink Hansen
Sektordirektør, SEGES Svineproduktion
Telefon: 2130 9226