18. marts 2021

Tryk på øget pattegriseoverlevelse

DanBreds avlsmål udvikles løbende og ændres i takt med, at ny viden opstår. Det sker for at sikre den bedst mulige udvikling af DanBreds genetik. Med den nyeste ændring får LG5 igen en større betydning. DanBred har et balanceret avlsmål, der på langt sigt sikrer en effektiv griseproduktion ved at indeholde de økonomisk vigtigste egenskaber, samt de egenskaber, der bidrager til en bæredygtig produktion af robuste grise.

Ved seneste avlsmålsrevision i 2018, blev der lagt mere vægt på slagtegriseegenskaberne og mindre tryk på LG5. Det øgede pres på slagtegriseegenskaberne har givet en markant forbedring, som er kommet til udtryk hos slagtegriseproducenter de seneste år. Fodereffektiviteten er blevet forbedret markant, kødprocenten er steget og daglig tilvækst ligeså.

Selvom en komplet avlsmålsrevision endnu ikke er foretaget, så sker der allerede en ny ændring for LG5 (antal levende grise på dag 5).

”For mange er avl for LG5 lig med øget kuldstørrelse. Det er også rigtigt. Men en stor del af LG5 er også en procentvis større overlevelse. Noget, der især er brug for netop nu,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Den økonomiske vægtning for LG5 vil blive hævet med 33 % for DanBred Duroc, DanBred Landrace og DanBred Yorkshire. Det sker, fordi der over tid er opstået en ugunstig genetisk sammenhæng mellem pattegriseoverlevelse og slagtegriseegenskaberne. Noget, som ikke kunnet være forudsagt ved seneste avlsmålsrevision.

”Vi kan lave modeller og mange forskellige analyser for en stor del af avlsarbejdet, men de er ikke 100 % sikre, da det er biologi, vi arbejder med. DanBreds avlsprogram er dynamisk, og vi ændrer løbende avlsmålet for at sikre den bedst mulige genetik. Efter vi er blevet bekendt med slagtegriseegenskabernes effekt på pattegriseoverlevelsen, har bestyrelsen besluttet, at den økonomiske vægtning for LG5 øges, så det balancerede avlsmål fastholdes,” siger Anders Vernersen, afdelingschef for SEGES Svineproduktion, Avl & Genetik.

Fortsat gode slagtegrisegenskaber for DanBred

Hvor meget, pattegriseoverlevelsen vil stige med den øgede vægtning af LG5, kan ikke siges helt præcist. Men forventningen er, at det forholdsvis hurtigt vil slå igennem og kunne ses på staldgangen. 

Det er dog ikke hele løsningen på den udfordring, der har været med øget pattegrisedødelighed de seneste år.

”Det er fortsat vigtigt, at management og fodring er i fokus og videreudvikles, samtidig med at grisens genetik forbedres,” udtaler Christian Fink Hansen.

Overlevelse har altid været et stort fokus i DanBreds avlsprogram, og lige nu bruger vi stort set alle vores ressourcer for at finde yderligere løsninger til at hæve pattegriseoverlevelsen. Men vi kigger samtidig også på at gøre mere for overlevelsen efter dag 5,” siger Anders Vernersen.  

Selvom der nu igen kommer større fokus på LG5, betyder det ikke, at de meget positive tendenser, vi har set for slagtegriseegenskaberne de seneste år, vil forsvinde.

”Der vil fortsat blive bygget videre på den flotte udvikling i fodereffektivitet og tilvækst, der fulgte efter seneste avlsmålsrevision. Men avlsfremgangen for slagtegriseegenskaberne fortsætter ikke i helt samme høje tempo, som de seneste år. Med denne justering lægger vi endnu mere tryk på pattegriseoverlevelse, som også vil bidrage til samlet økonomisk fremgang. Styrken ved DanBred avlssystemet er, at vi har datagrundlag, knowhow og ekspertise til at sikre fremgang for alle egenskaber, selv når der er ugunstige genetiske sammenhænge mellem disse,” afslutter Christian Fink Hansen.