25. november 2021

Indstil kandidater til sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Gris

D. 11. januar 2022 skal sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Gris vælge 3 nye medlemmer til bestyrelsen. De lokale Landbo- og Familiebrugsforeninger opfordres til at indstille deres kandidater senest den 20. december i år.

Der skal vælges tre lokalt udpegede medlemmer til sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Gris for en ny toårig periode. De lokale Landbo- og Familiebrugsforeninger opfordres derfor til at indstille deres kandidater senest den 20. december i år.

Alle danske griseproducenter kan stille op, men det kræver at man er indstillet af en Landøkonomisk forening. Så hvis du er interesseret i at stille op, skal du henvende dig til din lokale forening.

Mandag den 20.december 2021 er sidste dag, hvor foreningerne kan indstille kandidater til sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Gris.

Selve valget bliver afgjort på Landsmøde for grisesektoren den 11. januar 2022 af de stemmeberettigede, der er repræsentanter for de lokale foreninger. 

De tre medlemmer, der står til valg

Det er Allan V. Pedersen, Niels Aagaard Jørgensen og Henrik Nielsen, der står til valg. De er alle tre lokalt udpegede medlemmer.

Fakta om sektorbestyrelsens rolle

Sektorbestyrelsen består at 10 medlemmer og afholder 10-12 møder om året, hvor der besluttes, hvordan fremtiden for dansk griseproduktion bliver sikret bedst muligt.

Sektorbestyrelsen har ansvaret for Landbrug & Fødevarer Gris’ politik og aktiviteter på griseområdet.

Ønsker du at vide mere om sektorbestyrelsens arbejde kan du kontakte:

  • Erik Larsen på telefon 40926730
  • Martin Andersson på telefon 40764426