26. november 2021

Skuespil: Sådan reagerer Danmark ved udbrud af afrikansk svinepest

Hvad vil der ske, hvis afrikansk svinepest bliver konstateret på en besætning i Danmark? Det får du svaret på, hvis du ser denne video af skuespil opført på Grisekongres 2021.

I skuespillet om et fiktivt udbrud af ASF i Danmark følger vi griseproducent Erik Suhr, der får konstateret Afrikansk svinepest i sin besætning, og vi oplever, hvordan myndigheder og beredskaber reagerer.

Der er store følelser og milliarder af kroner på spil. 

I skuespillet er de fleste roller faktisk spillet af de personer, som også har rollerne i virkelighedens verden. Det gælder for eksempel:

  • Sten Mortensen, beredskabschef, Fødevarestyrelsen
  • Jan Dahl, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
  • Annette Boklund, seniorrådgiver, Københavns Universitet
  • Kirsten Pihl, seniordyrlæge, SEGES Gris
  • Tania Rubin, embedsdyrlæge, Fødevarestyrelsen

Beredskabet og processerne er beskrevet nøje i dokumenter og planer, men det er kompliceret og omfattende stof. Derfor er formålet med skuespillet at give dig et let forståeligt og overskueligt overblik over, hvad der vil ske, hvis Afrikansk svinepest rammer Danmark. 

Vi håber, du bliver klogere af at se med, og at du får endnu større incitament til at gøre dit for at holde Afrikansk svinepest uden for Danmarks grænser.